NL EN

Jaaroverzicht IT en Software

IT was 2016. Zoals elk jaar een jaar vol hoogte- en dieptepunten. Volgens velen ook een jaar waarin de verruwing van onze samenleving haar doorgang heeft gevonden. Biedt Software soms enige verlichting voor dit alles?

In sommige gevallen wel, maar vaak ook niet. Software poogt ons leven draaglijker te maken, maar levert, vooral op juridisch vlak, de nodige complicaties op. Zijn digitale bestanden bijvoorbeeld aan te merken als een ‘zaak’? In beginsel niet: artikel 3:2 BW bepaalt immers dat (slechts) ‘voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten’ als zaken kunnen worden beschouwd. Sommige rechters zijn het hiermee eens, en sommige niet. Menno had hier echter een duidelijke mening over: ga minder stoffig om met stoffelijkheid!

Eveneens in januari, bleek het belang van een deugdelijke ingebrekestelling. In de zaak die zich voordeed voor het hof te Amsterdam, had de eisende partij in meerdere e-mails haar onvrede geuit over het gebrekkig presteren van de gedaagde partij, maar geen ‘duidelijke aanmaning’ met termijn om alsnog (correct) te presteren verstuurd. Dat was echter niet genoeg, aldus het hof.

Dan een kraker van jewelste. Inzet: meer dan een miljoen euro. De vraag was of een uitsluiting voor indirecte schade in een softwareontwikkelingsovereenkomst op kon gaan, en de rechter zei: nee. Volgens de rechter betekende de exoneratie dat nagenoeg alle schade zou worden uitgesloten zou worden, en dat zou niet redelijk zijn. Een uitspraak met grote gevolgen, aldus Menno, aangezien indirecte schade doorgaans wordt uitgesloten in IT-overeenkomsten.

Dan iets over koppelverkoop. Hierover oordeelde het HvJ dat de verkoop van laptops waarop Windows voorgeïnstalleerd staat, geen onrechtmatige handelspraktijk oplevert. De verkoop van computers met voorgeïnstalleerde software voldoet immers aan de verwachtingen van gemiddelde consumenten, die in het algemeen een aankoop van een onmiddellijk bruikbare computer verkiezen boven de afzonderlijke aankoop van computer en software. Bovendien worden consumenten doorgaans geïnformeerd over de voorgeïnstalleerde software, en krijgen zij kans om de EULA te accepteren of te verwerpen.

Het HvJ beantwoordde verder in een belangrijk arrest de vraag of je een legale reservekopie van een computerprogramma zonder toestemming van de rechthebbende mag doorverkopen aan een derde, wanneer je eigen originele exemplaar van dat programma beschadigd en onbruikbaar is geraakt. Ik zou zeggen: ja, maar het HvJ zegt: nee. Waarom? Omdat de reservekopie alleen gemaakt mag worden door een rechtmatige gebruiker, en alleen voor zover dat nodig is voor het eigen gebruik van het originele exemplaar.

Software kan echter ook interessante dingen doen, zoals voorspellen of een bepaalde kwestie schending van mensenrechten kan opleveren. Het in 2016 ontwikkelde algoritme kon aan de hand van de tekst van uitspraken analyseren en zo oordelen of sprake was van strijd met het EVRM. Met een succespercentage van 79% zelfs! Dat laat je nadenken over de vraag of computers in de toekomst wellicht het menselijke beoordelingsvermogen – of misschien zelfs intelligentieniveau – kunnen overstijgen. Die vraag stelde ik mezelf dan ook hardop, toen ik ontdekte dat computers zichzelf binnenkort ook dingen kunnen leren. Een nachtmerrie of een droom?

Dan een klein ‘toetje’ van Professor Arno R. Lodder tot slot. Kunnen werknemers zich afmelden via Whatsapp? Volgens een blog van een niet nader te noemen advocatenkantoor niet (‘Ziekmelding via WhatsApp? Geen recht op loon!’), maar volgens Arno wel. De crux zat hem niet in het ziekmelden via het medium, maar in het feit dat niet de juiste persoon was bereikt. Een verkeerd gekozen titel door het betreffende advocatenkantoor dus.

Dat was hem voor nu. Hopelijk gebeuren er in 2017 wederom interessante dingen op het vlak van IT en Software. Zelf kijk ik hier in ieder geval zeer naar uit!PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.