NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Ondertussen in Den Haag - blockchain in de zorg & Valys deelt data

Ondertussen in Den Haag - blockchain in de zorg & Valys deelt data

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Afgelopen week zijn er vragenbeantwoord over het doorspelen van persoonsgegevens door ouderenvervoerderValys en over de ontwikkelingen op het gebied van digitale innovatie in dezorg.

Ouderenvervoerder Valys speelt persoonsgegevens door
Er werd antwoord gegeven op de vragenvan lid Ellemeet (GroenLinks) over het bericht dat ouderenvervoerder Valyspersoonsgegevens van gebruikers via een derde partij (Transvision) deelt metweer een andere commerciĆ«le partij die diensten aanbiedt aan ouderen via deVITA-applicatie. Minister De Jonge (VWS) geeft aan dat hij met die informatiedie hem ter beschikking staat vaststelt dat wetgeving ten aanzien van privacyen gegevensbescherming in acht wordt genomen. De minister acht de situatiewaarin gebruikers van Valys, vaak ouderen en mensen met een beperking,onvoldoende geĆÆnformeerd zijn over wat Transvision met haar gegevens doetonwenselijk. Transvision is hierop door de minister aangesproken, en sindsdienin de informatie op de website aangepast.

e-Healthweek: Blockchain in de zorg
Er werden vragen gestelddoor leden Bergkamp en Dijkstra (beiden D66) over een opiniestuk dat verscheenover problemen met de opschalingvan eHealth-applicaties in de zorg. In zijn antwoorden blikt minister DeJonge (VWS) terug op een succesvolle eHealth-week, een week met evenementenwaarin digitale innovatie in de zorg centraal stond. Hij verwijst hierbij naareen voortgangsrapportage dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Hierin zullenook een aantal nieuwe impulsen aan de verbetering van het innovatieklimaat voore-health en digitale ondersteuning bekend worden gemaakt. Er werden ook vragengesteld aan de minister over de rol die blockchaintechnologie kan spelen in dezorg. Zorginstituut Nederland doet hier op dit moment onderzoek naar. Zij gaaninzicht geven in de mogelijkheden en consequenties voor de gebruikte processen,wet- en regelgeving en technieken in de zorg.

Nieuwe vragen
Nieuwe vragen zijngesteld over het berichtdat Nederland onvoldoende is beveiligd tegen cyberaanvallen op elektriciteitscentrales,luchthavens en andere vitale infrastructuur. Verder werden er vragen gesteldover het berichtdat snelle 5G-internetverbindingen voorlopig nog niet beschikbaar zullen zijnin Nederland. Paternotte en Belhaj van D66 zijn bang dat Nederland zalachterblijven op het gebied van digitale communicatie ten opzichte van andereEuropese landen. In het verlengde hiervan werden er ook vragengesteld over het uitstel van de Nota Mobiele Communicatie (hierop baseert deoverheid de besluitvorming omtrent frequentieveilingen).

Antwoorden op deze vragen zijnbinnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela AbenPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.