NL EN

Jaaroverzicht regulering

In het jaaroverzicht over regulering neemt de Europese Commissie (“EC”) een belangrijke plaats in. Door het realiseren van de Digitale interne markt, een algemene beleidsdoelstelling van de EC, is een aantal zaken in de categorie regulering besproken. Zo startte het Europees Parlement begin dit jaar met een resolutie om ongerechtvaardigde geoblocking te beëindigen. Hieraan uitvoering gevend kwam de EC in juni met een voorstel voor een geoblocking verordening. Het belangrijkste doel van deze verordening is dat handelaren de toegang tot hun website niet mogen blokkeren voor bezoekers uit andere EU-landen.

In het kader van de Digitale interne markt heeft de EC ook uitvoering gegeven aan haar plannen om de roamingkosten af te schaffen. De afschaffing van roamingkosten in juni 2017 binnen de EU heeft haar basis in de verordening inzake netneutraliteit en roaming, die sinds april 2016 van kracht is. Op grond van deze verordening worden lidstaten onder meer verplicht om roamingdiensten tegen binnenlandse prijzen aan te bieden (het zogenaamde ‘roam-like-at-home regime’). Om dit te realiseren heeft de EC onder andere een voorstel ingediend om de groothandelsprijzen te verlagen en een voorstel gedaan om telecomaanbieders te beschermen tegen misbruik.

De verordening inzake netneutraliteit en roaming ziet naast roaming dus ook op netneutraliteit. Nederland was voor de komst van deze verordening één van de eerste landen waar netneutraliteit wettelijk was geregeld en pleitte dan ook voor een strikte vorm van netneutraliteit in de verordening, naar Nederlands voorbeeld. Toen de verordening slechts voorzag in een ‘afgezwakte vorm’ van netneutraliteit, heeft minister Kamp een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse, strikte vorm te behouden, welk voorstel op 11 oktober door de Eerste Kamer is aangenomen. De discrepantie tussen de visie van minister Kamp en de EC ziet met name op positieve prijsdiscriminatie (‘zero rating’) dat volgens Nederland niet is toegestaan, maar op grond van de verordening niet expliciet wordt uitgesloten. T-Mobile speelde in op de Europese, ruimere interpretatie van netneutraliteit en kwam in oktober met de dienst Datavrije Muziek. Volgens de ACM is een dergelijke dienst niet echter toegestaan onder de netneutraliteitsregels. Handhaving volgde.

Verder kwamen de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met een initiatief voor fintech startups door de introductie van een tijdelijke bankvergunning. Op deze manier moet worden voorzien in een lagere drempel om toe te treden tot de financiële markt. Fintech’s (afkorting van Financial Technology bedrijven) steken namelijk veel tijd en geld in de uitwerking van hun innovatie en eindigen soms, na een lang vergunningstraject, zonder bankvergunning. Met de introductie van de bankvergunning-light krijgen fintech’s in een vroeg stadium ondersteuning bij de ontwikkeling van hun financiële producten en diensten. Ook in Amerika werd dit idee gevolgd.

Ook van belang in het reguleringsoverzicht is dat de Tweede Kamer dit jaar heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Met deze wet moet de gokmarkt worden opengebroken Gekozen is voor strikte vergunningsvoorwaarden en strenge handhaving door de Kansspelautoriteit. De verwachting is dat aanbieders vanaf medio 2017 vergunningen kunnen gaan aanvragen.

Om af te sluiten dan een extra’tje van de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en haar zorgen over het wetsvoorstel voor de aftapwet. Ondanks dat zij niet was gevraagd een advies uit te brengen over het wetsvoorstel, achtte zij dit noodzakelijk door de ‘onmiskenbare verwevenheid tussen het wetsvoorstel en de bescherming van de persoonsgegevens van Nederlandse burgers’. De AP waarschuwde dat het door het wetsvoorstel mogelijk wordt om op grootschalige wijze kabelgebonden communicatie te onderscheppen, maar dat niet wordt voorzien in voldoende waarborgen om te voldoen aan de regels uit het EVRM en de Grondwet.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.