NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Besluit kansspelen op internet; internetconsultatie

Besluit kansspelen op internet; internetconsultatie

Het heeft enige tijd geduurd, maar op 11 september 2018 is eindelijk de conceptregeling ‘Besluit kansspelen op afstand’ gepubliceerd voor internetconsultatie.  De internetconsultatie duurt tot 6 november 2018.

Het Besluit kansspelen op afstand stelt regels ter uitvoering van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33996). Deze regels hebben onder meer betrekking op:
- De vergunning (aanvraag, schorsing en duur)
- De vergunninghouder (locatie, integriteitsbeleid, match fixing, inschrijving en           
        aanmelding spelers en betalingstransacties)
- Consumentenbescherming (klachtenprocedures)
- Het spelsysteem (keurinstellingen)
- Toezicht en handhaving (rapportageverplichting) 

In de branche is lang gewacht op lagere regelgeving die nadere uitleg geeft aan het Wetsvoorstel kansspelen op afstand. Het concept Besluit zal echter lang niet op alle vlakken de gewenste duidelijkheid verschaffen. In de het concept Besluit wordt namelijk bijna 20 keer aangegeven dat een en ander in ‘nadere regels‘ verder uitgewerkt moet worden.

We komen op onze weblog snel terug op specifieke punten uit het concept besluit. 

Lees hier het concept Besluit kansspelen op afstand. 


BRON: overheid.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.