NL EN

"Wie is Ed?"

In De Pers van vandaag een artikel over de affiniteit van rechters en officieren van justitie met ICT en het internet. Aanleiding is de affaire rond Bert Brussen, de journalist die op het politiebureau moest verschijnen vanwege de publicatie op zijn blog van een bedreigende tweet van een ander over Wilders. Hieronder heb ik een aantal citaten uit het artikel opgenomen.

Bert Brussen

Er is nog steeds geen beslissing genomen over de vervolging van journalist Bert Brussen. Die moest 11 augustus op het politiebureau komen omdat hij op zijn blog een dreigement tegen Geert Wilders publiceerde, dat een zekere ‘MoManagerMo’ op Twitter had gezet. Een storm van kritiek raasde door de media. En terecht. Het was niet de eerste affaire (zie pagina hiernaast). Is er dan geen enkele magistraat die op zijn minst een krakerig modempje bezit en in ieder geval een paar kilobytes snapt van de cyberwereld? Een rondgang langs experts stemt somber.
‘Ongetwijfeld zijn er ook officieren van justitie met verstand van internet. Maar er zijn er ook vreselijk veel die er geen bal verstand van hebben’, vertelt hoogleraar strafrecht Ybo Buruma. ‘Dat is des te kwalijker nu internet driekwart van ons leven is geworden. De gemiddelde officier slikt wel even als hij een hacker moet vervolgen voor artikel 138a van het wetboek van Strafrecht.’

Alberdingk Thijm

Hij krijgt bijval van ICT-jurist Christiaan Alberdingk Thijm: ‘Vooral bij de politie zijn er gespecialiseerde rechercheteams. Het probleem is dat het aantal mensen dat er echt verstand van heeft, heel klein is. Dit geldt voor offi cieren van justitie én rechters. Die moet ik in de rechtszaal vaak uitleggen hoe het werkt.’
Een anekdote: ‘Zoals laatst. Wordt het e-mailadres jan@home.nl voorgelezen, vraagt de rechter: ‘Maar wie is Ed dan?’ Ik heb wel eens een cursus aan rechters gegeven, maar dan gaat het over de koppeling met het recht. Terwijl ook technische aspecten essentieel zijn, zoals wat is een IP-adres? Hoe werkt Google? Et cetera.’ De generatiekloof speelt mee. ‘Internetgeschillen hebben vaak een spoedeisend karakter en dan kom je terecht bij de kortgedingrechter. Daar zitten oudere, meer ervaren rechters, die meestal wat minder affiniteit hebben met internet. Dat geldt net zo goed voor de offi cieren van justitie. Iets als Twitter moet je zelf gebruiken, dan snap je hoe het werkt.’

(...)

Ironie

Bovendien, je komt toch niet al surfend vanuit een zwart gat op de website van de AEL of Brussens blog? En zelfs dán kun je met iets aandachtiger lezen of drie seconden googelen weten met wat voor site je te maken hebt – en dat je in Brussens geval zo’n dreigement met een overdosis zout moet nemen. Ironie, weet je wel!
De normen op internet zijn vrij onbekend bij magistraten, erkent Buruma. Maar hij is nog niet zo eentwee- drie overtuigd van het ironie-argument. ‘Dat is een cultureel verweer, vergelijkbaar met ‘in onze kringen is het volkomen normaal om iemand op zijn bek te slaan.’ Zoiets wil je niet al te snel honoreren als rechter.’
Zeker, ironie is lastig te beoordelen, meent ook Alberdingk Thijm. Maar dat is lang niet altijd nodig. ‘Het enkele feit van de oorspronkelijke tweet is nieuwswaardig, en door het als een screenshot op je blog te publiceren geef je aan: dit ben ik niet!’
Een praktijk die menig blogger gebruikt. Dan moet een officier natuurlijk wel begrijpen wat een screenshot is, namelijk een soort fotokopie, in digitale vorm. En dat je grote kans maakt om nat te gaan als je zoiets voor de rechter brengt.

Onwelgevallig

Alberdingk Thijm: ‘Het herpubliceren van een tweet betekent juridisch gezien niet dat je jezelf vereenzelvigt met die mening. Zeker niet als je een journalist bent, die juist als taak heeft om meningen te verspreiden, ook al zijn ze je onwelgevallig.’
Maar ook dát veronderstelt het besef dat journalistiek tegenwoordig meer omvat dan papier alleen. Besef dat ver te zoeken lijkt.

(...)

Lees hier het volledige bericht met een mooi overzicht van "affaires".

BRON: De Pers


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.