NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Wetsvoorstel herziening Telecommunicatiewet aangenomen

Wetsvoorstel herziening Telecommunicatiewet aangenomen

Het wetsvoorstel tot herziening van de Telecommunicatiewet, een gevolg van enkele Europese richtlijnen, werd op 22 juni 2011 door de Tweede Kamer aangenomen. Gisteravond heeft ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel gestemd. Enkele van de meest belangwekkende onderdelen van de nieuwe wetgeving zijn een verplichte meldplicht datalekken voor telecom operators, open kabel, strengere regels voor het gebruik van cookies, en netneutraliteit.

Met name over de nieuwe cookieregels heb ik veel geschreven. Ik ben daarover zeer kritisch. Het is goed dat er grenzen worden gesteld aan het onbeperkt inzetten van cookies voor het volgen van surfgedrag, zeker als dat gebeurt zonder dat de gebruiker daar wat van af weet. Maar de Nederlandse regeling wijkt belangrijk af van hetgeen de Europese richtlijn voorschrijft, en zit juridisch niet goed in elkaar. Het gaat dan vooral om de via een amendement in de wet terechtgekomen omkering van de bewijslast: als cookies – kort gezegd – worden gebruikt voor het analyseren van surfgedrag (en daaronder vallen ook bijvoorbeeld Google Analytics cookies), dan wordt vermoed dat er persoonsgegevens worden verzameld. Dat betekent dat de Wet bescherming persoonsgegevens op die cookies van toepassing is, tenzij je kan bewijzen dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. In het huidige klimaat, waarin het domein van data protectie steeds verder uitdijt, zal dat nog knap lastig zijn.

Met name de Eerste Kamerfracties van VVD en CDA waren over de voorgestelde cookieregels zeer kritisch. Een afgezwakte motie van senator Franken heeft tot doel dat regeling op het punt van de omkering van de bewijslast pas per 1 januari 2013 in werking treedt. Dit vanwege de ontwikkeling op Europees niveau van een Do-Not-Track standaard. De rest van de regeling zal sowieso direct in werking treden.

De omkering van de bewijslast is een tamelijk bizar onderdeel van de cookieregels. En dat is het op 1 januari 2013 nog steeds. Als er tegen die tijd hopelijk een goede Do-Not-Track standaard is ontwikkeld, dan heeft dat betrekking op het informatie- en toestemmingsvereiste. Met andere woorden: dat is juist relevant voor de kern van de regeling, en niet zozeer voor de omkering van de bewijslast. Omdat over de interpretatie en de uitvoering van de kern van de regels in Europa nog geen consensus is, heeft Verhagen gesteld dat OPTA terughoudend zal handhaven. Een maand later kondigde OPTA bij de presentatie van de begroting aan dat de handhaving van de cookieregels in 2012 prioriteit zal hebben. Let wel, de wet was er toen nog niet, OPTA heeft nog steeds geen beleid, en in Europa is men het nog steeds niet eens over de vraag hoe de cookieregels moeten worden uitgevoerd.

Fijn dat de omkering van de bewijslast waarschijnlijk pas per 1 januari volgend jaar geldt, maar OPTA mag de rest van de regeling vanaf nu gaan handhaven, en als we OPTA moeten geloven, gaat dat nog gebeuren ook. Het is de vraag of de ontwikkeling van een goede Do-Not-Track standaard dan niet te laat komt. Met de hete adem van OPTA in de nek zullen bedrijven hun bedrijfsprocessen immers vanaf vandaag moeten wijzigen, en daarbij kunnen ze niet afgaan op browsertoestemming of een andere Do-Not-Track optie.

Om deze blog positief af te sluiten: het feit dat het wetsvoorstel is aangenomen, bekent ook dat Nederland het tweede land van de wereld is dat netneutraliteit in de wet heeft verankerd. De Nederlandse regeling gaat op dit punt behoorlijk ver en laat slechts een doorbreking van het beginsel van netneutraliteit toe in enkele strikt geformuleerde omstandigheden. De regeling is daarmee een belangrijke bijdrage voor een vrij en open internet.

Wel heeft de Christen Unie een motie ingediend waarmee de partij tracht een uitzondering op te nemen voor het vrijwillig filteren op ideologische gronden. Dat zou dan op verzoek van de abonnee moeten gebeuren.

Over de ingediende moties zal op 15 mei worden gestemd. De stukken zijn hier te raadplegen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:27

hallo, meneer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.can je antwoord terug naar mij?
Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.