NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Website hoeft niet vlekkeloos te werken bij livegang

Website hoeft niet vlekkeloos te werken bij livegang

Eind januari deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak over de oplevering van een website. Zoals meestal het geval is in dit soort zaken stelt de opdrachtgever zich op het standpunt dat de website niet alleen veel te laat is opgeleverd, maar dat hij bovendien niet goed werkt.  

De opdracht tot het ontwikkelen van de website werd al in juli 2007 gegeven. De website zou nog dezelfde zomer worden opgeleverd. Uiteindelijk ging de website pas in mei 2010 live. In de daaropvolgende periode werden nog verschillende bugs en klachten van gebruikers gemeld bij de bouwer.

Tussen juli 2007 en de opleverdatum zijn verschillende afspraken gemaakt over de streefdatum voor oplevering. De opdrachtgever geeft aan dat er een harde afspraak was gemaakt dat de website uiterlijk op 21 september 2008 zou worden opgeleverd. De rechtbank gaat daarin niet mee, omdat er geen e-mails of andere bewijsmiddelen zijn van die afspraak. Het had voor de hand gelegen dat, indien een dergelijke harde afspraak zou zijn gemaakt, deze vastgelegd zou zijn in enige vorm, aldus de rechtbank. Door steeds nieuwe deadlines te stellen, heeft de opdrachtgever dus zijn recht verspeeld om zich op een van de eerder deadlines te beroepen. De website is dus niet te laat opgeleverd.

Wat betreft de bugs en klachten stelt de rechtbank voorop dat: “als een website ‘live’ gaat, deze doorgaans niet direct vlekkeloos werk en dat het in zijn algemeen dus te verwachten valt dat enige nadere aanpassingen nodig zullen zijn.” Dit brengt mee dat het feit dat een website na livegang nog gebreken vertoont, niet voldoende is om te concluderen dat sprake is van een tekortkoming, zo overweegt de rechtbank. Dit doet mijns inziens goed recht aan de praktijk met betrekking tot het opleveren van websites of software. Natuurlijk dienen deze goed getest te worden voor oplevering, maar daarbij komen lang niet alle bugs aan het licht. Als alleen door de bouwer wordt getest, is het bovendien moeilijk om de feitelijke gebruikssituatie na te bootsen.

In dit geval gingen de bugs en klachten echter veel verder dan in zijn algemeenheid verwacht kan worden na een eerste oplevering. De website vertoonde structurele gebreken die alleen met aanzienlijke inspanningen konden worden opgelost. Dat zijn meer gebreken dan bij oplevering van een website mag worden verwacht, zodat er toch sprake is van een tekortkoming door de bouwer.

De bouwer moet uiteindelijk de schade vergoeden die de opdrachtgever heeft geleden. Deze bestaan uit de kosten die de opdrachtgever heeft moeten maken om een ander bedrijf de website te laten herstellen, in totaal EUR 12.880,-. De opdrachtgever vorderde daarnaast gederfde inkomsten ter waarde van EUR 266.000,-, maar omdat onvoldoende verband was aangetoond tussen deze schade en de gebreken in de website, wordt deze laatste vordering afgewezen. Bovendien moet de opdrachtgever de werkzaamheden van de bouwer, ter waarde van in totaal EUR 28.671,10 betalen. Overigens lijkt de rechtbank daarbij vergeten te zijn het niet betwiste meerwerk ter waarde van EUR 560,- op te tellen.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.