NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Website deels in Nederlandse taal richt zich toch niet op Nederland

Website deels in Nederlandse taal richt zich toch niet op Nederland

Een interessant vonnis van de Rechtbank Den Haag in kort geding: een Duitse aanbieder die zijn (inbreukmakende) producten mede aanbiedt via ebay.nl en via een Duitse website die vertaald kan worden in het Nederlands, richt zich niet mede op Nederland.

 

De vraag op welk land of landen een website zich richt, is van belang voor het vaststellen van de inbreuk. Stel dat de eisende partij een beroep doet op een Benelux merk, dan kan er alleen sprake zijn van inbreuk als de gedaagde partij zijn producten ook in de Benelux aanbiedt. Als de gedaagde zijn producten alleen verhandelt via internet, is het dus van belang vast te stellen op welke markt die website zich eigenlijk richt. De Haagse voorzieningenrechter overweegt terecht dat het enkele feit dat een website in meerdere landen toegankelijk is, nog niet met zich meebrengt dat de gedaagde partij zich richt op al die landen. Factoren die een aanwijzing vormen voor de vraag op welke markt de website zich richt, zijn bijvoorbeeld de valuta waarin moet worden betaald, de verzendmogelijkheden, de taal, en het country code top-level domain. Met name de laatste twee factoren zeggen lang niet altijd veel, een .com website in de Engelse taal kan nog steeds heel goed op heel veel markten zijn gericht. Hetzelfde geldt voor de valuta in de Euro-landen.

 

In dit geval werden de producten mede aangeboden via de Nederlandse site van eBay, en via een Duitse site die primitief vertaald kon worden in het Nederlands door middel van de ingebouwde Google Translate functie. Dat vond de rechter niet voldoende. eBay koppelt haar verschillende databanken nu eenmaal aan elkaar door middel van verschillende country code top-level domains. Zo is het aanbod van ebay.co.uk ook toegankelijk via ebay.nl. Dat zegt dus niets over de gerichtheid van de website, aldus de voorzieningenrechter. Ook het feit dat een Duitse website een optie geeft voor een Nederlandse vertaling is onvoldoende. Het gaat hier immers om een primitieve vertaling via een standaard vertaalmodule, en de rechter vindt dat daarom geen doorslaggevende factor.

 

Ik vind met name dat laatste toch twijfelachtig. Het is duidelijk dat het aanbod van de gedaagde Duitse partij ook voor de Nederlandse markt toegankelijk is. Daarbij heeft de inbreukmaker bovendien ook gekozen voor een zeer internationaal podium zoals eBay. Dat in combinatie met het feit dat één van de door gedaagde gebruikte websites een optie geeft voor een Nederlandse tekst, zegt toch wel iets over de bedoeling van de inbreukmaker. Waarom zou je een vertaalfunctie inbouwen, hoe primitief ook, als je helemaal niet geïnteresseerd bent in de Nederlandse markt?

 

Lees het hele vonnis hier.

 

Interessant is ook het arrest van deze week van het Europees Hof van Justitie. Het Hof geeft onder meer de volgende aanwijzingen:

 

“De volgende factoren, waarvan de lijst niet uitputtend is, kunnen aanwijzingen vormen dat de activiteit van de ondernemer is gericht op de lidstaat waar de consument woonplaats heeft: het internationale karakter van de activiteit, routebeschrijvingen vanuit andere lidstaten naar de plaats waar de ondernemer is gevestigd, het gebruik van een andere taal of munteenheid dan die welke gewoonlijk worden gebruikt in de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is en de mogelijkheid om in die andere taal de boeking te verrichten en te bevestigen, de vermelding van een telefoonnummer met internationaal kengetal, uitgaven voor een zoekmachineadvertentiedienst die worden gemaakt om consumenten die in andere lidstaten woonplaats hebben gemakkelijker toegang te verlenen tot de site van de ondernemer of diens tussenpersoon, het gebruik van een andere topleveldomeinnaam dan die van de lidstaat waar de ondernemer gevestigd is, en de verwijzing naar een internationaal clientèle dat is samengesteld uit klanten die woonplaats hebben in verschillende lidstaten. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of deze aanwijzingen voorhanden zijn”.

BRON: ITenRecht


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.