NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Voorwaarden ook geldig bij nieuwe opdracht?
 • GEPLAATST OP: 3 januari 2008
 • GEPLAATST DOOR: Menno Weij
 • GEPLAATST IN: Contracten
 • GOOGLE+: Menno Weij

Voorwaarden ook geldig bij nieuwe opdracht?

De rechtbank Amsterdam oordeelde in een recente uitspraak van wel.

Het ging in die zaak om een nieuwe opdracht tot bemiddeling aan een uitzendbureau. Tussen partijen ontstond discussie over de vraag of op die nieuwe opdracht ook de algemene voorwaarden van het uitzendbureau van toepassing waren.

Als gezegd, beantwoordt de rechtbank deze vraag dus bevestigend. De rechtbank overweegt daartoe allereerst dat in de algemene voorwaarden zelf is opgenomen dat de algemene voorwaarden van het uitzendbureau van toepassing zijn op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten. Vervolgens overweegt de rechtbank dat de wederpartij bij de oorspronkelijke opdracht heeft verklaard die algemene voorwaarden te hebben ontvangen. De rechtbank meent daarom dat het uitzendbureau bij de nieuwe opdracht niet opnieuw haar algemene voorwaarden ter hand hoeft te stellen.

Deze lijn van argumentatie past in de tendens die door de Hoge Raad geruime tijd geleden al is gezet, te weten dat terhand stellen niet vereist is indien de wederpartij bekend was met de voorwaarden althans geacht mag worden ermee bekend te zijn, hetgeen volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld het geval is indien partijen regelmatig vergelijkbare overeenkomsten met elkaar sluiten.

Lees hier de volledige uitspraak.     

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.