NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen dagvaardt het nieuwe EPD

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen dagvaardt het nieuwe EPD

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) heeft vandaag aangekondigd een procedure te beginnen tegen de De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de partij die achter het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat is de doorstart van het EPD, zit. Volgens de VPH handelt de VZVZ onrechtmatig. Doordat het systeem ernstige onvolkomenheden vertoont zouden de huisartsen, als ze het gebruiken, er hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten mee schenden.

In de samenvatting van de dagvaarding die via de website van VPH beschikbaar is wordt dit als volgt verwoord:

"VZVZ handelt jegens huisartsen onrechtmatig door te voorzien in één informatie-uitwisselingssysteem dat ertoe leidt dat aangesloten huisartsen in strijd handelen met hun beroepsgeheim. VPH is voorstander van veilige en correcte informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, mede in het belang van goede patiëntenzorg, maar is tegenstander van de huidige grootschalige LSP-infrastructuur en de wijze waarop VZVZ huisartsen in een fuiksituatie manoeuvreert die ertoe leidt dat hier nauwelijks aan te ontkomen valt.

Uitwisseling van medische persoonsinformatie moet en kan gecontroleerd en rechtstreeks van hulpverlener tot hulpverlener plaatsvinden, zonder tussenkomst van een derde partij als VZVZ die volledig buiten de behandelrelatie staat. Door de gekozen systematiek heeft de patiënt geen mogelijkheid gericht en selectief toestemming te verlenen voor uitwisseling van specifieke medische gegevens. Daarmee worden patiëntenrechten aangetast en plichten van hulpverleners, opgelegd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van hun patiënten, uitgehold."

De VPH vraagt de rechtbank in een bodemprocedure te verklaren dat VZVZ met het invoeren van het LSP onrechtmatig handelt wegens strijd met art.8 EVRM, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en/of met het beroepsgeheim van artsen. De VPH vraagt de rechtbank tevens VZVZ te gebieden de uitvoering van de afspraken die zij met zorgverzekeraars, NPCF ea maakte (Convenantafspraken en het Businessplan) te staken.

De VPH vertegenwoordigt  ongeveer 600 leden. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), die 11.500 leden vertegenwoordigt, staat wel achter het LSP.

Lees hier het hele bericht in op AutomatiseringGids.nl

BRON: AutomatiseringGids en website VPH


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.