NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Turkse punt moet wijken voor NOKIA

Turkse punt moet wijken voor NOKIA

Het merk NOKTA maakt inbreuk op het merk NOKIA. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bepaald bij vonnis van 8 juni jl. Volgens de rechter lijkt het het merk NOKTA teveel op NOKIA, mede in aanmerking genomen dat NOKIA een bekend merk is. Hierdoor dreigt het publiek te denken dat er een band bestaat tussen beide partijen. Het publiek wordt dan verward. Dat NOKTA in het Turks "punt" betekent doet daar volgens de rechter niet aan af:

"Gedaagden hebben nog betoogd dat het teken NOKTA niet meer en anders is dan een in de Turkse taal voorkomend woord, wat in het Nederlands "punt" betekent en ook als zodanig zal worden opgevat door het overgrote gedeelte van de klanten van gedaagden, nu die van Turkse origine zijn. Voorzover gedaagden daarmee hebben bedoeld te stellen dat het teken NOKTA als beschrijvend moet worden beschouwd faalt dat verweer, nu de enkele omstandigheid dat een bepaald teken door een al dan niet omvangrijke populatie van buitenlandse origine binnen Nederland mogelijk wordt opgevat als een in haar moedertaal voorkomend, alledaags begrip, nog niet betekent dat een dergelijk teken daarmee binnen het Nederlands taalgebied beschrijvend is geworden."

 

Lees hier het vonnis.

BRON: Rb Den Haag


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.