NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Tonen van portret imam in film Fitna geen portretrechtinbreuk

Tonen van portret imam in film Fitna geen portretrechtinbreuk

In 2008 bracht PVV’er Geert Wilders de controversiële film Fitna uit. Deze film, die bestaat uit twee delen, gaat in deel 1 in op een aantal aspecten van moslimextremisme en in deel 2 op de toename van de islam in Nederland en Europa, waarbij kwesties als eerwraak worden behandeld.

In Fitna worden onder meer beelden getoond van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 en van de moord op Van Gogh. Kort na het tonen van deze beelden wordt in de film een fragment weergegeven van een interview met een imam van een Haagse moskee. Het fragment is afkomstig uit het programma Netwerk, dat de imam interviewde voor een uitzending op 9 oktober 2007. In het in Fitna opgenomen fragment doet de imam uitspraken waaruit blijkt dat hij zich stelt achter de opvatting dat homosexualiteit en overspel misdaden zijn: “Je mag in Nederland bijvoorbeeld overspelig zijn of homo. Maar ik voel me niet geroepen om daaraan mee te doen, want de islam vindt zoiets een misdaad.”  In Fitna is deze controversiële uitspraak van de imam gebruikt om de in die film uitgedragen positie in het publieke debat kracht bij te zetten.

De imam meent dat Wilders, door zonder toestemming een deel van het door hem gegeven interview op te nemen in de film Fitna, inbreuk heeft gemaakt op zijn portretrecht.  Deze handelwijze is volgens de imam onrechtmatig, omdat hij in de film Fitna wordt opgevoerd als “boegbeeld van islamitisch extremisme” in Nederland. De imam stelt dat hij is aangetast in zijn eer en goede naam en eist onder meer een schadevergoeding van € 55.000,- van de PVV.

Het Hof Den Haag onderzoekt of de imam een redelijk belang heeft dat zich tegen de publicatie van zijn portret verzet, waarbij dit belang wordt afgewogen tegen het grondrecht van de PVV op vrijheid van meningsuiting. Het Hof concludeert dat geen sprake is van een inbreuk op het portretrecht.

Van belang bij het oordeel is onder meer dat er een duidelijke ‘caesuur’ (onderscheid) is gemaakt tussen de aanslagen enerzijds (deel 1 van de film) en de islamisering in Nederland anderzijds (deel 2). Aangezien het betreffende fragment duidelijk deel uitmaakt van het tweede deel van Fitna, oordeelt het Hof dat de kijker geen verbinding zal leggen tussen de imam en de terroristische aanslagen.

Anders dan de imam stelt, is de amam volgens het hof ook niet in een “schadelijke context” ten tonele gebracht. De imam heeft zich – door het interview met Netwerk – zelf met controversiële uitspraken in het publieke debat begeven en wist dat deze uitspraken bij het grote publiek bekend zouden worden. Om die reden legt zijn belang bij bescherming van zijn eer en goede naam volgens het Hof onvoldoende gewicht in de schaal om de PVV het recht te ontzeggen om één van die controversiële uitspraken te gebruiken in haar eigen bijdrage (namelijk de film Fitna) aan het publieke debat:

“Nu [appellant] zich zelf met controversiële uitspraken in het publieke debat heeft begeven […] zijn […] belang op zichzelf beschouwd van onvoldoende gewicht om Stichting PVV het haar door artikel 10 lid 1 EVRM gewaarborgde recht te ontzeggen om één van die controversiële uitspraken te gebruiken in haar bijdrage aan het publieke debat. In aanmerking nemende dat dit niet is gedaan in een voor [appellant] schadelijke context […], [appellant] niet voldoende heeft onderbouwd dat hij daarvan anderszins nadelige gevolgen van voldoende betekenis heeft ondervonden […] en zijn strikte privé-sfeer daardoor niet is getroffen […], moet [appellant] zich dat laten welgevallen […].”

Lees het arrest hier.

BRON: ie-forum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.