NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden onder Weens Koopverdrag

Toepasselijkheid algemene voorwaarden onder Weens Koopverdrag


Een Nederlands bedrijf en een Duits bedrijf hebben een geschil over de toepasselijkheid van elkaars voorwaarden. De zaak ligt voor bij de rechter te Almelo.

De Nederlander en de Duitser zijn het eens over volgens welke criteria krachtens het Weens Koopverdrag dient te worden vastgesteld of algemene voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn.

De Duitser (Kramerprogetha) krijgt een bewijsopdracht, maar slaagt daar niet in: "In het tussenvonnis is aan Kramerprogetha opgedragen om de door haar gestelde feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit kan worden geconcludeerd dat zij aan Stempher kenbaar heeft gemaakt dat zij de tussen partijen te sluiten overeenkomsten alleen onder toepasselijkheid van haar inkoopvoorwaarden wilde aangaan en dat de toepasselijkheid van die voorwaarden door Stempher op een in artikel 18 van het Weens Koopverdrag aangegeven wijze is aanvaard. Nu door Kramerprogetha geen getuigen naar voren zijn gebracht, heeft Kramerprogetha niet bewezen dat haar inkoopvoorwaarden op de tussen partijen gesloten overeenkomsten van toepassing zijn."

Dan behandelt de rechtbank of de voorwaarden van de Nederlander (Stempher) van toepassing zijn. Ja, luidt het oordeel: "Vast staat dat Stempher op de voorzijde van haar briefpapier, waarop alle correspondentie, opdrachtbevestigingen en facturen worden afgedrukt, een verwijzing naar haar algemene voorwaarden heeft opgenomen in de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal. Voorts is in voldoende mate komen vast te staan dat partijen gedurende langere tijd zaken met elkaar hebben gedaan terwijl gesteld noch gebleken is dat Kramerprogetha heeft geprotesteerd tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Stempher. Van Kramerprogetha als internationaal opererend bedrijf mag de nodige alertheid worden verwacht ten aanzien van verwijzingen naar algemene voorwaarden op brieven, opdrachtbevestigingen en facturen van de wederpartij. Ook mocht van haar als internationaal opererend bedrijf worden verwacht dat zij zou begrijpen dat de verwijzing naar die algemene voorwaarden ertoe strekte die van toepassing te doen zijn, zeker nu de verwijzing ook nog in het Engels en het Duits op het briefpapier is opgenomen. Dat geldt in het bijzonder nu die verwijzing herhaaldelijk heeft plaatsgevonden en Kramerprogetha daartegen keer op keer niet alleen niet heeft geprotesteerd, maar ook nieuwe orders bij Stempher plaatste. Onder die omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat moet worden geconcludeerd dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden door Stempher op voldoende begrijpelijke wijze is voorgesteld en door Kramerprogetha is geaccepteerd. Daarmee staat vast dat de algemene verkoopvoorwaarden van Stempher van toepassing zijn."

NB: als de afdeling over algemene voorwaarden van het BW van toepassing zou zijn geweest, zou het oordeel over de toepasselijkheid naar mijn smaak negatief dienen te luiden. Of zuiverder gezegd: De Duitser zou m.i. een beroep op vernietiging zijn toegekomen.

De rechter gaat daarna nog in op de vraag of het forumkeuze beding rechtsgeldig is overeengekomen. Ook interessant trouwens.

Lees hier de uitspraak.
 

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.