NL EN

Telefoneren over Internet

Nu steeds meer huishoudens en bedrijven beschikken over breedbandtoegang tot het internet, beginnen de internettelefoniediensten een steeds belangrijker plaats in te nemen in de markt voor internet en telecommunicatie. Tot voor kort viel deze internettoepassing niet onder de telecommunicatieregelgeving.Deze situatie is echter aan het veranderen: niet alleen als gevolg van nieuwe technieken maar ook als gevolg van de nieuwe telecommunicatiewetgeving.

In mijn artikel, dat in de Javi is gepubliceerd, wordt ingegaan op deze nieuwe technieken en de gewijzigde regelgeving. Met name zal worden stilgestaan bij de vraag of internettelefonie onder de nieuwe telecommunicatiewetgeving valt, maar daarnaast zullen ook de consequenties van de eventuele regulering van internettelefonie aan bod komen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.