NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Stalking en schending van privacy via internet onrechtmatig

Stalking en schending van privacy via internet onrechtmatig

De titel is denk ik duidelijk. Wat was er aan de hand?

De feiten zoals in het vonnis gepresenteerd luiden als volgt: Frank en Postma (eisers)hebben een relatie, zij wonen samen en hebben een zoontje. In februari 2007 hebben Postma en Van de Ven (gedaagde) een amoureuze relatie gekregen. Deze heeft geduurd tot juli 2007. Daarna hebben zij van medio oktober 2007 tot medio december 2007 nog enige tijd gewild contact met elkaar gehad.

In juli en in december 2007 heeft Postma de verhouding beëindigd. Van de Ven bleef beide keren nadat Postma de relatie beëindigde Frank c.s. op allerlei manieren lastig vallen. Van de Ven publiceert sinds maart-april 2008 tegen de wil in van Frank c.s. op internetsites (joostwkvandeven.hyves.nl, www.joostwkvandeven.nl, www.maykepostma.nl) berichten over (zijn relatie met) Postma, met allerhande nogal persoonlijke details. Aanvankelijk zonder naamsvermelding, later gebruikte hij de voornaam van Postma, Mayke, en plaatste hij haar foto daarbij. Van de Ven heeft de domeinnaam maykepostma.nl geregistreerd en heeft gebruik gemaakt van maykepostma.hyves.nl.

De rechter overweegt als volgt: Van de Ven heeft ondanks de uitdrukkelijke verzoeken van Frank c.s. om hun privacy te respecteren allerlei intimiteiten aangaande hun affaire via het internet publiekelijk gemaakt. Dat het op deze wijze naar buiten brengen van die persoonlijke en intieme details van hun affaire een ernstige aantasting is van de privacy van Postma, en indirect ook van die van Frank, behoeft geen betoog. De absurde hardnekkigheid waarmee Van de Ven in zijn onbetamelijke gedrag volhardde, wijst er op dat hij er kennelijk op uit was om Postma en Frank publiekelijk te kwetsen en maatschappelijk te beschadigen. Dat is des te kwaadaardiger omdat Postma een vertegenwoordigende functie in het lokaal bestuur vervulde.

Opmerkelijk is volgens de rechter voorts dat Van de Ven ter zitting - ondanks zijn op zich prijzenswaardige toezeggingen dat hij Frank c.s. verder met rust zal laten en niet meer over de affaire met Postma zal publiceren - de indruk wekte in het geheel niet te (willen) beseffen dat zijn gedrag Frank c.s. schade heeft toegebracht en nog steeds toebrengt. Bij de verantwoordelijke positie die hij in de maatschappij inneemt is dat gebrek aan zelfinzicht verregaand ongeloofwaardig en anders voor de toekomst zorgelijk. Frank c.s. hebben er onder die omstandigheden eens te meer belang bij om af te dwingen dat zij simpelweg met rust gelaten worden. 

In het licht van bovenstaand, verbiedt de rechter Van de Ven onder meer om zich in woord en/of geschrift, of dat nu via internet, weblog, e-mail, sms, krant, persoonlijke schrijvens en circulaires of anderszins is, uit te laten omtrent Postma en/of Frank of zijn relatie met (één van) hen of zijn gevoelens jegens één van hen.

Lees hier het hele vonnis.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (5)

Anca van Lelyveld vrijdag 27 augustus 2010 10:44

Geachte heer/mevrouw,

Na het lezen van uw artikel probeer ik via deze weg hulp te zoeken.
Sinds 3 jaar wordt ik via internet en media gestalkt en belaagd met allerlei emailmails die mij kwetsen, publiekelijk vernederen en mij en anderen in een heel kwaad daglicht zetten.
Hoe kan ik dit in godsnaam rechtzetten.

Met vriendelijke groet, Anca

Joker vrijdag 17 september 2010 11:37

Omdat de link naar de uitspraak niet werkt, heb ik navraag gedaan bij rechtspraak.nl. De uitspraak blijkt dubbel gepubliceerd, en alhier is de uitspraak toch te vinden: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=ljn&ljn=BD8302

(of als dit niet werkt: zoek op rechtspraak.nl op LJN BD8302)

ree dinsdag 2 november 2010 12:10

ikzelf zit met het volgende,, mijn exvrouw heeft via hyves een site aangemaakt waarin zij over onze kinderen schrijft. Mag zij dit zomaar doen zonder dat Ik als vader daar toestemming voor geef, overigens kan ik niet inzien wat zij over de kinderen schrijft, je moet via haar (de moeder) vragen of je lid mag worden, zij heeft dit geweigerd, aangezien zij mij in het verleden heeft zwart gemaakt, vraag ik me nu af wat voor waarheid ze over de kinderen en misschien ook wel over mij schrijft

T.N. Leeuw woensdag 2 maart 2011 12:38

Sinds oktober 2010, na de relatie te hebben verbroken, word ik via emails lastig gevallen door mijn ex-vriend. De mails zijn ranzig, beledigend, beschuldigen mij van allerlei onzin. Ik heb dit in december 2010 bij de politie gemeld, kunnen niets voor mij doen, zolang ik niet met de dood wordt bedreigd! Is men werkelijk zo weinig beschermd in dit land en kan dit zomaar doorgaan?

Milica Antic donderdag 3 maart 2011 13:34

Beste reaguurders, graag verwijs ik u door naar De Clinic (www.clinic.nl). Dat is een rechtswinkel gespecialiseerd in internet kwesties. Mogelijk dat zij u kunnen helpen wanneer u per e-mail of via internet, sociale media et cetere wordt lastig gevallen.

Milica Antic
SOLV Advocaten

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.