NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Staatscommissie Grondwet: Briefgeheim 2.0

Staatscommissie Grondwet: Briefgeheim 2.0

De Staatscommissie Grondwet stelt voor een aantal grondrechten aan te passen aan ‘de digitalisering van de samenleving’. In dit verband heeft de commissie onder meer het briefgeheim (artikel 13) nog eens tegen het licht gehouden.

 

Een update van artikel 13 is inderdaad logisch. Opmerkelijk genoeg worden in Nederland e-mails momenteel niet beschermd door de Grondwet. Dit is in de praktijk overigens geen ramp, onder meer omdat het privacyrecht van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens wel de vertrouwelijkheid van e-mailverkeer beschermt.

 

Nu luidt artikel 13 van de Grondwet (nog) als volgt.

 

Artikel 13

 

1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.

 

2.Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

 

De Staatscommissie stelt de volgende formulering voor:

 

            Artikel 13         

 

1. Ieder heeft recht op vertrouwelijke communicatie.         

 

2. Beperking van dit recht is alleen mogelijk

             

    a. in gevallen bij de wet bepaald, met machtiging van de rechter of        

 

    b. in het belang van de nationale veiligheid door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.

 

Eigenlijk moet ik zeggen: een meerderheid van de commissie stelt bovenstaand artikel voor. Een lid van de commissie – Overkleeft-Verburg – stelt in een ‘dissenting opinion’ een andere formulering voor.

 

Het verouderde briefgeheim in de Grondwet leidt al jaren tot discussie. In 1997 vergeleek de minister van justitie e-mail met een ansichtkaart. Het briefgeheim uit de Grondwet bood volgens haar geen bescherming. Er is toen voorgesteld een breder recht op vertrouwelijke communicatie in te voeren. Dat voorstel riep heftige kritiek op van academici, zoals Dommering, Van Eijk en Nieuwenhuis. Er zijn zelfs enkele proefschriften verschenen waar in het onderwerp aan bod komt, onder meer van Asscher en onlangs Steenbruggen.

 

Nu de voorstellen uit 1997 zoals bekend niet hebben geleid tot een aanpassing van de Grondwet, hoeven we niet te verwachten dat de voorstellen van de Staatscommissie snel tot een aangepaste Grondwet zullen leiden.

 

Zie over het rapport van de Staatscommissie dit bericht.

 

Op de website van het Instituut voor Informatierecht vindt u een uitgebreid overzicht van de discussie over het briefgeheim in de Nederlandse grondwet.

 

BRON: Staatscommissie Grondwet


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.