NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Senaat VS nadert ratificatie EU cybercrime verdrag

Senaat VS nadert ratificatie EU cybercrime verdrag

De Amerikaanse Senaat neigt sterk naar het ratificeren van het EU Cybercrime verdrag, ondanks haar controversiële status in de VS. Verschillende senatoren hebben zich in het publiek uitgesproken voor het verdrag. Zij geloven dat het verdrag nodig is om de veiligheid van Amerika te kunnen blijven garanderen en hechten aan een samenwerking op dit gebied met de EU.

The treaty would require participating nations to update their laws to reflect computer crimes such as unauthorized intrusions into networks, the release of worms and viruses, and copyright infringement.

Lees hier het hele bericht

BRON: cnet.news


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Bruno Pinkhof woensdag 28 december 2011 19:59

Anti-Cybercriminaliteitsplan 7.0 voor de EU

Ter inspiratie:

Graag stel ik het volgende cybercriminaliteitsplan voorgesteld:

1. Internationaal gerechtshof voor cybercriminaliteit in Den Haag

2. Cyber crime unit voor de UN en de bevoegdheid geven aan EUROPOL en INTERPOL om aan cybercriminaliteitsonderzoek te doen.
3. Een wet die toelaat om de chatberichten met hun transmissie-informatie die gearchiveerd zijn bij de providers, mailservers en op personal computers door de internetspeurders op te vragen en te onderzoeken. Het werkt op dezelfde manier als voor gewone emails.
Beginnen met de chatberichten voor een periode van 2 à 3 jaar te archiveren met hun transmissiegegevens. Dit is technische heel eenvoudig. IT-experten spelen ermee, het is hun speelgoed. EUROPOL en INTERPOL hebben steengoede IT-experten. Het is hun speelgoed.

De omzetting van de data retention richtlijn (2006/24/EG) is bij mijn
weten al gebeurd in BE. Bemerk overigens dat deze richtlijn
betrekking heeft op verkeers- en locatiegegevens van natuurlijke en
rechtspersonen, evenals op de daarmee verband houdende gegevens die
nodig zijn om de abonnee of geregistreerde gebruiker te identificeren.
Zij is niet van toepassing op de inhoud van elektronische communicatie,
de informatie die wordt geraadpleegd met behulp van een elektronisch
communicatienetwerk daaronder begrepen. De chatberichten zelf zullen dus
niet achteraf opgevraagd kunnen worden. Wat wel kan, is dat er
"afgeluisterd" wordt, zoals bij een telefoontap, met dezelfde bijhorende
regels. Ook bedraagt de termijn van bewaring volgens de richtlijn 6m met
een maximum van 2j.

Wat buiten kijf staat, is dat er inderdaad veel meer werk moet gemaakt
worden van internationale opsporing en samenwerking.


4. Juridische lijnen openen met niet-EU landen waarmee we akkoorden hebben en waar we geen rechtszaak kunnen inleiden als er iets verkeerd loopt, omdat dit nog niet geregeld is.
5. Voor met Maleisië, Singapore en nu ook Indië, Maleisië is een heel belangrijk financieel centrum in Zuid-Oost-Azië zoals New York het is voor de VS. Internetlijnen gedeeltelijk of geheel afsluiten met landen die te onveilig zijn op gebied van cybercriminaliteit op basis van internetveiligheidsverreisten.
6. Financieel mechanisme instellen: een bepaald percentage op de ontstolen cybergelden, dat door de internetspeurders kan worden teruggehaald, toekennen aan de speurdiensten om de bal aan het rollen te brengen, de diensten uit te bouwen en ze te motiveren. Wegens de in bulk astronomisch hoge gestolen bedragen, is dit een winstgevende business voor de cyber units.
7. Terughacken toelaten aan de internetspeurders, is tijdsbesparend.
8. Een schaal van schadevergoedingen maken voor de gedupeerden: bijvoorbeeld 10 percent op het ontstolen bedrag plus interest en kosten. Idereen wilt betaald worden: de IT-wetgevers, de IT-rechters, de providers, mailservers, de IT-speurders, de gedupeerden, de banken enz…
9. Politieke besluitvormingsmechanismen en procedures aanpassen voor IT-wetgeving omdat de IT zeer snel evolueert. Dit door gebruik te maken van IT zelf.
10. Voeg je amendementen en opmerkingen toe tot dit document en stuur het door via het internet, zo komen we tot snellere besluitvorming en uitvoering. Laat dit document evolueren tot een hogere versie. Vermijdt files en lange vergaderingen met sandwiches, koffie en veel onproductieve blablabla en weing resultaten.
11. Iedere internetgebruiker registreren en lokaliseren in een register dat de persoonsgegevens ook beschermd. Zien welke technische middelen daarvoor kunnen gebruikt worden.
12. E-documenten juridisch erkennen: een overeenkomst tekenen, inscannen en naar de andere partij aan de andere kant van de wereld mailen en terug, met de handtekening van de tegenpartij.
13. Harmonisering van IT-wetgeving EU-VS-UN.
14. Gebruikers in internetcafé’s registeren en identiteitsgegevens vragen en bewaren plus de tijd en datum en ip-adres van de gerbuikte computer.
15. Identificatie regelen van de emailadressen op basis van werkelijke persoongegevens en registreren.
16. Nagaan welke nieuwe technologiën ons verder kunnen helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit.
17. Een overlegplatfrom tussen de EU-VS-UN die snel en veelvuldig communiceert en adviseert.
18. Bot.nets ontmantelen en terughacken mogelijk maken voor IT-inspecteurs als er een cyber criminaliteitsonderzoek wordt opgestart .
19. Opsporingsberichten en -filmpjes op een website plaatsen en in een wereldwijde databank die gespiegeld staat op verschillende plaatsen in de wereld.
20. Berekening van de gestolen cyberdiefstallen maken om de schade vast te stellen.
21. De cyberdief betaald de som, plus kosten, plus interest, plus 10 percent schadevergoeding aan de gedupeerden. 1 percent op de ontsolen bedragen voor de IT-speurders, IT-gerecht en organisatie.
22. Hackers, kapers, fishing, scamming, scimming, internetoplichting, photoshoppen van overheidsdocumenten en vervalsen, online casio’s voor witwaspraktijken en fraudegeld, kinderporno, mensenhandel, wapenhandel via het internet, cyberterrorisme enz… aanpakken en onderzoek naar doen.
23. Auteursrechten regelen op het internet.
24. IT-gerecht, vonnissen maken en uitvoeren via het internet. Snelrecht.
25. Comité E, controle op EUROPOL
26. Comité INT, controle op INTERPOL
27. Encodering van Skype-communicatie
28. Vermijden van Kafka, economisch denken invoeren als men aan IT-wetgeving en uitvoering doet.
29. Kosten/baten analyses
30. Berekeningen maken van de cybercriminaliteitsgelden in de begrotingen. Statistieken publiceren.
31. IT-wetgeving op een website plaatsen om ze te kunnen raadplegen. Op Europees niveau en Internationaal niveau.
32. Alle computers de technische verplichtig geven om zijn pas en chip in te steken om te kunnen inloggen en identificeerbaar te zijn vooraleer men ermee kan werken. Registratie bij aankoop van een pc.
33. Betalingslijnen geheel of gedeeltijke sluiten met landen die niet aan de Europese of Internationale internetveiligheidsverreisten voldoen.
34. Blokkeren van rekeningen van landen die geen IT-speurwerk verrichten of willen doen.
35. Scammers zeer snel opspeuren en pakken. Stop-Scamming dit om moorden en afrekeningen te vermijden.
36. Hackingvirussen tegen houden, onschadelijk maken en opsporen.
37. Namaaksites met betaalpagina’s opsporen.
38. Registratie van alle websites en databanken op basis van hun ip op de server in een register en beveiligen.
39. Valse overheidsdocumenten opsporen en de daders oppakken.
40. Het internet au serieux nemen.
41. Steunfonds voor gedupeerden van cybercriminaliteit. Om de delay time te kunnen overbruggen tussen de cyberdiefstal, de opsporing en terugvordering van de gelden. Voor personen en bedrijven
in moeilijkheden daardoor. Sommige bedrijven kunnen hierdoor bankroet geraken en sommige personen kunnen hierdoor op straat belanden.
42. Email schrijven en bewaren in de chip van de identiteitskaart van de persoon om te kunnen gebruiken in een kaartlezer. E-mailidentificatie. Hetzelfde in de chip van het paspoort.
43. Register van e-mailadressen bouwen die gelinkt is aan een identiteitskaart en paspoort.
44. Camerabewaking in alle Western-Union kantoren in de wereld. Enkel identiteitskaarten en paspoorten met chip en vingerafdruk toelaten om geld op te halen. De chipgegevens en vingerafdrukken in de computer van de Western-Union kantoren opslaan gekoppeld aan het dossier met tijdsregistratie.
45. Strengere beveiliging van Paypal systemen. En opsporing organiseren naar mogelijke Paypalfraude.
46. Idem voor E-maaltjdcheques en andere nieuwe E-betaalvormen. Veiligheid en opsporing. Plan A plus plan B voorzien elke keer men een nieuw systeem ontwikkelt.
47. De mailservers van Yahoo, Hotmail, Gmail enz… verplichten mee te werken aan het cybercriminalitetsonderzoek. Tot nu toe weigeren ze dit aan de EU. Zo kunnen we onmogelijk een e-mailadres traceren die hide ip software gebruikt. Als de US niet meewerkt zitten we vast. Maar dat is ook een boemerang voor hen ten opzichte van de EU.
48. Alle betrokken providers, mailservers, webbedrijven, Western-Union, Paypal, banken verplichten mee te werken in het cyber criminaliteitsonderzoek. Onder de vorm van Law Enforcement.
49. Controle op de cyber criminaliteitsonderzoekers op Europees en wereldnivo. Controle op Europol en Interpol in verband met cyber criminaliteitsonderzoek. Comité EU en Comité INT organiseren.
50. Sommige landen in de wereld staan verder inzake cyber criminaliteitsonderzoek en zenden ook automatisch een casenummer naar de cybervictims per mail dat ook bewaard wordt in hun databanken. Zo kan je altijd nieuwe informatie toevoegen aan het dossier en het eventueel volgen. Hier gebeurt dit nog niet na rapportering van een cybercrime via de websites van de ECOPS of Europese cyber crime unit.
51. Gesponeerde cyber criminaliteitsklachten die ingediend werden net voor de organisatie van cyber criminaliteitsonderzoek was voltooid, terug uit de electronische prullenbak halen en erop zoek en met de nieuwe technieken en euwe norganisaties.
51. Controle op de gesponeerde cyber criminaliteitsklachten door comité I, comité EU of comité INT
52. Statistieken maken over de bedragen, vormen van cybercriminaliteit en rapporteren aan het controlerende orgaan en de media. Deze misdaadsommen boeken in de boekhouding van de overheid in een nieuwe rubriek toevoegen onder misdaadgelden in/uit.
53. Analyse van deze cyber criminaliteitsstatistieken uitwerken en cyber criminaliteitsvoorspellingen doen net zoals bij het weer.
54. Keyloggers ontmantelen en opsporen. Keyloggers registreren alle bewegingen op je computer, alle websites, paswoorden, aankopen, bankverrichtingen en sturen deze info door naar hun eigen databanken om tot bruikbare gegevens te verwerken. Met meer dan alleen maar cookies.
56. Primair emailadres in onze chip van onze identiteitskaart schrijven voor gebruik in een interne of externe kaartlezer aan onze laptop.

57. Operationeel maken van the Law Enforcement door EUROPOL vanaf NU!
START! Veel succes!58. Samenwerking tussen EUROPOL-FBI en INTERPOL. Momenteel werken de mailservers van Yahoo.com, hotmail, gmail niet mee met EUROPOL. Ze sluiten hun info af achter firewalls en geven geen informatie vrij als EUROPOL een cybercriminaliteitsonderzoek start.
Veel Europeanen hebben een email bij Yahoo of andere mailservers die op Amerikaanse bodem staan. Als Yahoo niet wil meewerken met EUROPOL dan werken wij ook niet voor Amerikaanse cybervictims die in Europa dossiers hebben. Zo dwing je een samenwerking af.
Samenwerking afdwingen met de US. Europa heeft The Power om deze samenwerking af te dwingen.
59. Ghana(met zijn goldscamming en goudmijnen), Nigeria, Benin en Ivoorkust zijn Europa en de VS op ZEER GROTE schaal aan het afscammen, hacken en frauderen.
Druk zetten op die landen vanuit de EU en de VS om aan cybercriminaliteitsonderzoek te doen en hen helpen met technologie en kennis. Geheel of gedeeltelijk afsluiten van de internetlijnen met de EU op basis van veiligheidsverreisten en veiligheidsnormen.
Een EU firewall installeren om ons te beschermen tegen internetdiefstallen vanuit niet-EU landen.
60. Chatmessages met hun transmissie-informatie archiveren bij de Internet Service Providers en chatservers voor een periode van 3 jaar, om er op te traceren wanneer er een cybercriminaliteitsonderzoek van start gaat. Die archivatie wordt nog niet officieel gedaan waardoor cybercriminelen hiervan gebruik maken omdat ze zich hiervan bewust zijn.
61. Nagemaakte E-banking sites opsporen en virussen die E-bankinggegevens van de klanten via cookies ophalen, onschadelijk maken en de makers vinden.
62. De gemiddelde burger die internetblind is, wakker maken door deze thema’s op TV en in de media te brengen zodat men op deze thema’s zou stemmen zodat de Politieke verantwoordelijken groen licht krijgen van de burger en hier het mandaat voor krijgen om het Anti-Cybercriminaliteitsplan verder uit te bouwen en uit te voeren.
63. Database hacking, DOS hacking en gewone hacking tijdig opsporen want er zijn veel hackers die de databanken via clientside openen, de rijen met honderden gegevens van klanten met hun creditcardnummer en pincode, scrollen naar beneden en terwijl het scherm van de pc filmen met viewcamsoftware.
Deze filmpjes worden dan gewoon open en bloot op youtube like sites geplaats waardoor de creditcardnummers en pincodes wereldwijd te grabbel worden gegooid.
Deze filmpjes worden nu maar pas na enkele weken verwijderd op youtube, maar dan is het kwaad geschied.

Men betaald ermee in landen waar men nog niet eens een identiteitskaart heeft, cybercriminaliteitswetgeving en ECOPS. Men laat pakjes leveren naar postbusadressen die op valse namen staan. Valse postbusadressen in de wereld.


Wanneer cybercriminelen gedetecteerd worden verhuizen ze in seconden hun criminele handel over de aardbol om uit de handen van de nationale autoriteiten te blijven.
Intussen is hun digitaal machtsverlangen zo gegroeid dat beveiligingssystemen van gebouwen, elektriciteitscentrales, wapensystemen en certificeringsbedrijven gekraakt worden.

64. De Chip in de nieuwe identiteitskaarten zo construeren dat ze via de Galileo-satellieten zijn op te sporen over heel de wereld. Net zoals er een chip hiervoor is ingeplant in wagens of smartphones. Liefst ook in laptops.
Bij de EU lobbyen om dit allemaal mogelijk te maken.
Indien jullie dreigmails krijgen kan je de bestemmeling tracen en via google maps opsporen.
Deze tool is gratis, voeg het toe aan jullie favorieten.

Zie full headers in je mail, copy and paste de transmissie-informatie en plak het in het programma.
http://www.ip-adress.com/trace_email/

De full headers kan je vinden onder actions in je mailbox of mailpagina.

Communiceer aub met de beleidsverantwoordelijken en geef jullie inzicht, expertise, kennis en noden door want vele verantwoordelijken kunnen niet volgen.


Topranglijst cybercriminaliteit vanuit volgende landen:

1. United States 65.9%
2. United Kingdom 10.4%
3. Nigeria 5.8%
4. China 3.1%
5. Canada 2.4%
6. Malaysia 0.8%
7. Spain 0.8%
8. Ghana 0.7%
9. Cameroon 0.6%
10. Australia 0.5%

65. De EU heeft een cybercrimeverdrag nodig en harmonisatie van alle cybercrime regels binnen de EU en de VS.

67. Een ticketnummer toekennen aan elke cybercriminaliteitsklacht als die via de website wordt ingegeven en bewaren in een databank en verzenden van een bevestigingsmail naar de indiener.

Zodat men er later bijkomende informatie kan aan toevoegen. Een foto of documenten.

1 ticketnummer kan dan later ook voor E-gerecht gebruikt worden en gevolgd worden.

1 cybercriminaliteitsklacht: 1 E-nummer voor de hele procedure van E-onderzoek tot E-recht.

68. Bevriezen en blokkeren van rekeningen van corrupte erg cybercriminele landen hier in de Benelux en de EU, die niet aan cybercriminaliteitsonderzoek doen of de slachtoffers niet willen vergoeden. De gelden gebruiken in een steunfonds om de cybercriminaliteitsslachtoffers ter plaatse in de Benelux en de EU-landen te vergoeden.

Dit als financieel drukkingsmiddel en als schadevergoeding aan de cybercriminaliteitsslachtoffers.

Een billijke schaal maken voor schadevergoedingen.

Ontstolen som, plus interest, plus kosten, plus een billijke schadevergoeding opgesteld volgens die lijst.

Beste groeten


Bruno Pinkhof
Wemmel


The white submarine
http://www.youtube.com/watch?v=6aREwqbG05A
De witte duikboot
http://www.youtube.com/watch?v=9TdQuhOpgck
Open uw hart (NME Award)
http://www.youtube.com/watch?v=951ZUeDCrJI
I image you with a little child ( has been awarded by the UK songcontest 2011)
http://www.youtube.com/watch?v=g4146DfErrI

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.