NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Schadevergoeding voor rapper 'met kort lontje’ na publicatie van z’n portret

Schadevergoeding voor rapper 'met kort lontje’ na publicatie van z’n portret

Afgelopen week heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een langlopende zaak over het portretrecht van Rex van P. Deze Amsterdamse jongen stak in 2009 drie van zijn hulpverleners neer nadat hij te horen had gekregen dat hij agressietraining moest volgen, waarna hij tot 16 jaar cel werd veroordeeld. Het Hof stelde deze straf later bij tot 12 jaar straf en tbs.

Naast deze geruchtmakende strafzaak speelde in de kwestie rond Rex van P. echter ook een civielrechtelijk element dat nu pas tot een einde is gekomen. Toen het Parool in 2009 verslag wilde doen van de moordzaak omtrent van P., stuitte de krant namelijk op de documentaireserie ‘Vrije Radicalen’ van de NPR uit 2007. In deze serie is van P. één van de hoofdpersonen en vertelt hij over zijn jeugdbende ‘De Crips’  en het leven op de straten van de Bijlmer. Ter illustratie van de reportage omtrent de moordzaak gebruikte het Parool destijds een ongecensureerde close-up foto van het gezicht van P. uit deze documentaire in haar krant en op haar website. Omdat van P., begrijpelijkerwijs, op dit moment niet full-frontal  in de media wilde verschijnen, verzette hij zich tegen deze publicatie door zich op zijn portretrecht te beroepen.

In het geval dat een geportretteerde zich wil verzetten tegen de publicatie van een foto die zonder zijn toestemming is gemaakt, waar we in dit geval van uit kunnen gaan, kan hij zich beroepen op artikel 21 van de Auteurswet. Volgens dit artikel is de publicatie in beginsel geoorloofd, tenzij de geportretteerde kan aantonen dat hij een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie te verzetten. Dit belang kan ten eerste aanwezig zijn indien een geportretteerde een ‘verzilverbare populariteit’ heeft en dus geld misloopt als zijn foto zonder toestemming in de krant komt. Nu van P. echter nooit eerder als BN-er in de media is verschenen en zijn portret geen geld waard is, is een beroep op deze grond uitgesloten.

Het privacy-belang van van P. kan echter ook een reden zijn om de publicatie van zijn portret als onrechtmatig te bestempelen; dit is in deze zaak een stuk relevanter. In het kader van het publiceren van een foto moet dit fundamentele recht van van P. echter altijd worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting van, in dit geval, het Parool. Bij deze belangenafweging wordt onder andere het karakter van de foto, de context van de publicatie en de mate van noodzakelijkheid van het publiceren van de foto in ogenschouw genomen. Zo heeft het Hof in deze zaak overwogen dat de publicatie onrechtmatig was omdat het artikel even waardevol was geweest indien een minder herkenbaar portret van van P. gepubliceerd was. Het publiceren van de foto met een balkje over de ogen had bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden, waardoor het privacybelang in deze zaak, volgens het Hof, zwaarder weegt.

De Hoge Raad heeft dit vonnis van het Hof nu bekrachtigd. Het Parool had andere middelen moeten aanwenden dan het volledig herkenbaar afdrukken van de foto, waarmee geen afbreuk zou zijn gedaan aan de zeggingskracht van de publicatie en minder inbreuk was gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van van P. Dit proportionaliteitsvereiste leidt in cassatie dus eveneens tot een uitspraak in het voordeel van van P.

Omdat het Parool met de publicatie inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde, bevestigt de Hoge Raad eveneens de stelling van het Hof dat van P. recht heeft op vergoeding van de immateriële schade die hij hierdoor heeft geleden. Zo kan van P. tijdens het uitzitten van zijn straf toch een kleine overwinning optekenen en zullen de media voortaan wel beter nadenken voordat zij zomaar portretten van verdachten publiceren.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.