NL EN

Reclameverbod SuperSmoker

Vanaf volgende week is het niet langer toegestaan om reclame te maken voor de SuperSmoker, de inmiddels bekende elektronische sigaret. Dit heeft minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag bekend gemaakt.

Klink bestempelt de SuperSmoker voorlopig als geneesmiddel, zo weet Zibb.nl te melden. Het resultaat hiervan zal zijn dat SuperSmoker geen reclame meer kan maken, aangezien het ingevolge de Geneesmiddelenwet verboden is om zonder handelsvergunning reclame te maken voor geneesmiddelen.

Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op het kort geding dat de eigenaar van concurrent deslimmesigaret.nl onlangs tegen Google heeft aangespannen. De vraag die in deze procedure voorligt, is of advertenties voor de slimme sigaret strijdig zijn met het reclameverbod voor tabaksprodukten. Zodra het besluit van de minister in werking treedt, zullen de advertenties in ieder geval strijdig zijn met de Geneesmiddelenwet (aangenomen dat het besluit van de minister niet alleen op de SuperSmoker toeziet maar op alle elektronische sigaretten).

Supersmoker heeft op haar beurt aangekondigd het reclameverbod aan de rechter voor te leggen.

Lees hier het hele bericht.

BRON: Zibb.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.