NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rechtspraak gaat advocatuur betrekken bij digitalisering (KEI)

Rechtspraak gaat advocatuur betrekken bij digitalisering (KEI)

Op donderdag 19 september mocht ik in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer namens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) onze visie geven op de kwaliteit van de rechtspraak tijdens een door D66 verzochte hoorzitting van de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie. In goed gezelschap van Geert Corstens (Hoge Raad), Herman Bolhaar (College van PG's), Frits Bakker (Raad voor de Rechtspraak), Maria van de Schepop (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) en Oscar Boeder (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) werd gereageerd op vragen van kamerleden over de steeds maar toegenomen werkdruk en de invloed daarvan op de kwaliteit van de rechtspraak.

Een belangrijk onderdeel van de agenda betrof het KEI-programma (Kwaliteit en Innovatie). Dit programma beoogt voor 1 januari 2015 te komen tot een eerste tranche wetgeving waarbij het civiele en bestuursprocesrecht zal worden vereenvoudigd en waarbij de procesgang zal worden gedigitaliseerd. De wetgeving is in handen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de digitalisering geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor de Rechtspraak. Per genoemde datum zou ook een eerste deel van de procedures digitaal gevoerd moeten kunnen worden. Voor professionele partijen, zoals de advocaten, zal het zelfs verplicht worden om de processtukken vanaf 2015 digitaal aan te leveren.

Gezien de impact van het KEI-programma voor de advocatuur heb ik namens de NOvA bepleit om niet alleen geïnformeerd te worden, maar concreet te kunnen participeren. De lessen die kunnen worden getrokken uit grote en complexe ICT-projecten binnen de overheid zijn immers dat gebruikers en ketenpartners nauw bij de totstandvorming betrokken dienen te worden om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Juist de door de Raad voor de Rechtspraak beoogde methodiek (Agile met gebruikmaking van use cases) biedt de mogelijkheid tot het betrekken van ketenpartners.

De Raad voor de Rechtspraak bleek gevoelig voor deze argumenten en heeft bevestigd dat de NOvA betrokken zal gaan worden. De NOvA is verheugd met dit resultaat en zal de door haar aangeboden betrokkenheid uiteraard zeer serieus nemen.

Lees hier het persbericht vande NOvA naar aanleiding van de hoorzitting.    

 

BRON: Persbericht Nederlandse Orde van Advocaten


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.