NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Rechter: KLM mag online tijdschrijfsysteem invoeren
 • GEPLAATST OP: 15 juli 2008
 • GEPLAATST DOOR: Menno Weij
 • GEPLAATST IN: Privacy
 • GOOGLE+: Menno Weij

Rechter: KLM mag online tijdschrijfsysteem invoeren

De rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in een geschil tussen de KLM en haar ondernemingsraad (OR) inzake de invoering van een zogenaamd tijdregistratiesyteem, waarbij elke medewerker online gevolgd kan worden.

De invoering van zo'n systeem heeft nogal wat consequenties voor de privacy van die werknemers. Naast de vereisten waaraan - in dit geval - de KLM dient te voldoen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dient hiervoor toestemming van de OR te worden gevraagd (dit wordt in de praktijk overigens vaak over het hoofd gezien). De OR weigert de toestemming echter te geven. KLM is daarom naar de rechter gestapt. 

De rechter geeft de KLM uiteindelijk gelijk. Mijn oog viel eerlijk gezegd op het volgende. De OR stelt - overigens terecht - dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens bijzondere regels kent omtrent het doorgeven van persoonsgegevens naar derde landen en in het bijzonder naar landen buiten de Europese Unie. KLM heeft op dit punt volgens de OR nog onvoldoende duidelijkheid verschaft.

De rechter stelt hierover dat onduidelijk is wat de OR beoogt met deze stelling. De rechter overweegt: "de Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt - zoals de naam doet vermoeden - bescherming tegen ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens. Daar waar KLM handelt in strijd met deze wet, staat het de individuele medewerker vrij om naleving te vragen. "

Op zich heeft de rechter hier natuurlijk gelijk, maar anderzijds dient de KLM - hoe dan ook - aan de WBP te voldoen en meer in het bijzonder aan de speciale eisen voor doorgifte van de gegevens buiten de EU. Mijns inziens heeft de OR dan wel weer een punt door te stellen dat de KLM niet heeft aangegeven of zij aan die eisen voor doorgifte buiten de EU voldoet - en die eisen zijn hoog kan ik u zeggen. De rechter doorbreekt deze impasse, maar kiest wel wat snel de zijde van de werkgever.

Goed nieuws dus voor werkgevers die gegevens buiten de EU willen doorgeven maar met een dwarsliggende OR te maken hebben, en relatief slecht nieuws voor de werknemers zelf: het zal immers niet in alle gevallen even makkelijk zijn om hier iets tegen te doen.

Lees hier de gehele uitspraak. 

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.