NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rechtbank vernietigt hoge boete voor overtreden spamverbod

Rechtbank vernietigt hoge boete voor overtreden spamverbod

De rechtbank Rotterdam vernietigt in een uitspraak van 21 maart 2013 een boetebesluit van OPTA uit 2011. OPTA legde aan zowel de betrokken ondernemingen als aan een tweetal natuurlijke personen boetes op van gezamenlijk 600.000 euro. Aanleiding vormde de overtreding van het spamverbod ex artikel 11.7 Telecommunicatiewet (oud). Er zouden 350 miljoen e-mailberichten verstuurd zijn. Het ging om het tijdvak van januari 2007 tot april 2010. Het spamverbod zag toen alleen nog op het verzenden van berichten aan abonnees, zijnde natuurlijke personen, dit laatste alleen voor wat betreft het tijdvak tot 1 oktober 2009.

Het was aan OPTA om te bewijzen dat het spamverbod was overtreden. De rechtbank oordeelt dat noch uit het onderzoeksdossier noch uit het procesdossier blijkt dat OPTA enig onderzoek heeft gedaan naar de vraag of de berichten verzonden zijn aan abonnees. De lijsten met ontvangers van e-mailberichten die appellant had ingebracht, mochten niet worden opgevat als een erkenning daarvan. De rechtbank overweegt dat het onderzoek naar de feiten opnieuw gedaan moet worden. Dit vormt geen procedureel gebrek, wat in het lopende beroep kan worden hersteld. De rechtbank vernietigt daarom zowel de beslissing op bezwaar als het boetebesluit. Het is nog niet bekend of OPTA tegen deze uitspraak in hoger beroep gaat.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.