NL EN

Recht op platformshift

De Noorse consumentenombudsman heeft een zaak aangespannen tegen Apple bij de mededingingsautoriteit. De consumentenbod wil Apple langs die weg dwingen om mogelijk te maken dat de muziek die bij iTunes kan worden aangeschaft ook op andere spelers dan de iPod kan worden afgespeeld. Nederlandse consumentenorganisaties steunen de Noorse klacht.

Op dit moment verkoopt Apple muziek in iTunes niet in MP3-, maar in AAC-formaat. Muziek in dat formaat kan vrijwel uitsluitend worden afgespeeld op Apples eigen muziekspeler: de iPod. Volgens de Noorse ombudsman schermt Apple zijn muziekmarkt daarmee af voor concurrenten. Volgens ombudsman Bjorn Erik Thon hebben consumenten het recht om hun op internet gekochte muziek af te spelen op de apparatuur van hun keuze. De Noorse marktautoriteit heeft de bevoegdheid om een bedrijf te dwingen zijn beleid aan te passen, als het in strijd handelt met het consumentenrecht.

De vraag rijst of consumenten de door Apple aangebrachte technische voorzieningen mogen omzeilen om de door hun bij iTunes aangeschafte muziek in MP3-formaat op te slaan. Naar Nederlands recht luidt het antwoord op die vraag in ieder geval ontkennend. Maar wanneer de uitzondering om een privĂ©-kopie te maken, waaronder behalve de time-shift wellicht ook de platformshift zou kunnen ressorteren, door de inzet van technische voorzieningen zinledig dreigt te worden, dan voorziet de wet in de mogelijkheid dat de minister van Justitie daar bij algemene maatregel van bestuur een stokje voor steekt.

Van die bevoegdheid is nog geen gebruik gemaakt, maar wellicht komt daarin dus op korte termijn verandering.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.