NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Rapidshare krijgt toezichtsplicht opgelegd door Duitse Bundesgerichtshof

Rapidshare krijgt toezichtsplicht opgelegd door Duitse Bundesgerichtshof

Het Duitse Bundesgerichtshof heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Rapidshare en bevestigde hiermee het vonnis van de lagere rechtbank. In deze uitspraak werd RapidShare verplicht om externe sites te monitoren die links naar de cloudopslagdienst plaatsen. Indien deze maatregel niet doeltreffend genoeg zou zijn, zouden verdere stappen moeten worden genomen om het anoniem uploaden en delen van bestanden te bemoeilijken. Het bedrijf ging hiertegen in beroep bij het Duitse Bundesgerichtshof. Deze heeft echter het eerder uitgesproken vonnis bekrachtigd.

Rapidshare is een site die door veel consumenten wordt gebruikt om bestanden uit te wisselen. Veel van deze bestanden zijn echter ook auteursrechtelijk beschermd, waardoor op grootschalig niveau auteursrechtinbreuk plaatsvindt. Normaliter is er echter ook in Duitsland een vrijwaring voor tussenpersonen zoals Rapidshare, wanneer zij geen kennis hebben van hetgeen op hun servers wordt opgeslagen, en deze ook niet redelijkerwijs kunnen of moeten hebben. Voor een geslaagd beroep op deze vrijwaring is vereist dat de tussenpersoon geen bemoeienis heeft met de inhoud en gebruik maakt van een notice and take down procedure. Er is echter geen toezichtplicht voor deze tussenpersonen omdat het, zoals in eerdere zaken (bv. Scarlet/Sabam) is bevestigd, de ondernemingsvrijheid te ernstig zou beperken wanneer ondernemingen verplicht een permanent, duur en ingewikkeld informaticasysteem moet invoeren.

Het Bundesgerichtshof oordeelde echter dat bij een file-hosting-dienst, die niet bij voorbaat is gericht op inbreuk maken, het feit dat de operator door zijn eigen acties onrechtmatig gebruik aanmoedigt moet worden meegewogen bij het bepalen van de omvang van zijn toezichtplicht. Hierbij bouwde het voort op de uitspraak tegen Rapidshare in de zaak 'Alone in the dark'. Verder oordeelde het Hof dat Rapidshare door zijn businessmodel in belangrijke mate bijdraagt aan auteursrechtinbreuken en dat daarom het opleggen van een uitgebreide en regelmatige plicht tot proactief filteren redelijk is.

 

Volgens het Hof heeft Rapidshare mensen aangespoord om inbreuk te plegen op de auteursrechten op meer dan 4.800 muzieknummers van auteursrechtorganisatie GEMA. Hoewel Rapidshare gebruikers niet laat betalen voor het opslaan van bestanden, heeft Rapidshare toch aanzienlijk veel profijt behaald door het verkopen van premium accounts waarop gebruikers auteursrechtinbreuk konden plegen. Bovendien konden deze premium accounts ook nog eens anoniem worden aangemaakt, wat volgens het Hof alleen maar bijdroeg aan het aantrekken van inbreukmakers.

 

De specifieke instellingen van Rapidshare creëren een aanzienlijke stimulans voor gebruik ten behoeve van grootschalige auteursrechtinbreuken, aldus het Duitse Hof. Verder oordeelt het dat Rapidshare, nu zij bewust zijn gemaakt van de inbreukmakende bestanden, zoektermen zal moeten formuleren voor het gebruik van diensten zoals Google, Facebook en Twitter om verdere gerelateerde gevallen van inbreuk te proberen lokaliseren.

 

RapidShare ontsloeg in mei al 45 van zijn 60 werknemers. Dit was mede het gevolg van het verder inperken van de downloadmogelijkheden op de site, in een poging zo piraterij verder terug te dringen. Het is dan ook twijfelachtig of de opgelegde toezichtplicht de ondernemingsvrijheid van Rapidshare niet teveel beperkt, gezien de kosten, de tijd en het personeel dat ervoor nodig is.

Rapidshare drong onlangs nog aan bij de Amerikaanse overheid om sites aan te pakken die linken naar illegale bestanden. Het zijn volgens hen namelijk de linksites die de massale distributie van inbreukmakend materiaal faciliteren. Rapidshare biedt zelf geen zoekmachine voor de diverse bestanden die het host, maar diverse sites van derden compenseren voor dat gemis. Die externe sites bieden directe hyperlinks naar specifieke bestanden waaronder ook films, muziek en andere content die auteursrechtelijk beschermd zijn. Volgens RapidShare zijn die derden het echte probleem. Deze websites “moeten de focus zijn van Amerikaanse wetshandhaving voor intellectueel eigendom", betoogt hoofdjurist Daniel Raimer van RapidShare.

Auteur: Sarah Tobée

BRON: out-law.com, webwereld.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.