NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Raad voor de Journalistiek: Mediacode is niet bindend

Raad voor de Journalistiek: Mediacode is niet bindend

Wij blogden al eerder over de Mediacode van de Rijksvoorlichtingsdienst. Deze code uit 2005 geeft richtlijnen over het publiceren van foto’s van leden van het Koninklijk Huis, om hun persoonlijke levenssfeer te beschermen. De RVD heeft meermalen gedreigd met juridische stappen tegen media, die in strijd met deze code toch foto’s van leden van het Koninklijk Huis publiceerden. Onder andere de Pers en de Nieuwe Revu waren al eens lijdend voorwerp van de dreigementen van de RVD. De feitelijke procedures zijn tot op heden echter uitgebleven.

 

Er bestaat veel verzet tegen de Mediacode. Met name de Nieuwe Revu vindt de code een kwalijke situatie. Onlangs heeft de Raad voor de Journalistiek een persbericht laten uitgaan, waarin de Raad stelt dat geen enkele journalist is gebonden aan de Mediacode van de Rijksvoorlichtingsdienst. De Mediacode, aldus de Raad voor de Journalistiek, is eenzijdig door de RVD vastgesteld en dus geenszins bindend voor journalisten. Uit het persbericht:

 

“De mediacode van de RVD is geformuleerd als ware hij ‘wet’ of een koninklijk besluit. Dat wekt misschien de indruk dat er hier sprake is van een bindende code. Dat is onjuist. In feite beschrijft hij de interne handelwijze van de RVD ten aanzien van de media.”

 

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Daarnaast heeft niemand voorafgaand toestemming nodig om zijn gedachten of gevoelens te openbaren – het bekende recht op vrijheid van meningsuiting. Deze twee grondrechten moeten in een concreet geval tegen elkaar worden afgewogen, waarbij het europeesrechtelijk kader een prominente rol speelt. De Raad voor de Journalistiek stelt mijns inziens terecht dat het de verantwoordelijkheid van iedere individuele hoofdredacteur is om te bepalen of een bepaalde foto van een lid van het Koninklijk Huis wel of niet geplaatst kan worden.

 

“Het is de verantwoordelijkheid van iedere individuele hoofdredacteur de nieuwswaardigheid van ieder verhaal en iedere gebeurtenis te bepalen, en vast te stellen of foto’s of andere vormen van opnames van leden van de Koninklijke Familie journalistieke relevantie bezitten. Met andere woorden, om de afweging te maken tussen privacybescherming en het belang van publicatie/informatie.”

 

Wanneer de RVD meent dat een hoofdredacteur in een specifiek geval een verkeerde afweging maakt, dan rest haar een procedure te starten om publicatie van het bericht te voorkomen.

 

Lees het hele persbericht hier.

BRON: rvdj.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.