NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Pyrrusoverwinning in openbaarmakingszaak(je)

Pyrrusoverwinning in openbaarmakingszaak(je)

Recent is in een aantal rechterlijke uitspraken vastgesteld dat een hyperlink onder omstandigheden een auteursrechtelijk relevante openbaarmaking kan zijn. Zie daarvoor onder andere deze en deze eerdere blogpost. In een vonnis uit 2011 van de kantonrechter Hilversum speelde die vraag ook al, en ook in die zaak werd aangenomen dat een (inline)link een openbaarmaking kan inhouden. Het ging echter om een kostbare overwinning. De eiser kreeg het gelijk aan zijn zijde, maar mede door zijn gekozen houding in het proces en daarvoor krijgt de eiser niet de gehele gevorderde schade toegewezen. Als klap op de vuurpijl krijgt de eiser ook nog de proceskostenveroordeling tegen zich.

 

De feiten van de zaak waren als volgt. Fotograaf Oscar Flos had in maart 2008 een fotografische bijdrage geleverd aan een artikel in de Telegraaf. De rechten op de betreffende foto liggen nu bij zijn erfgenamen. In 2010 heeft Gillissen op haar website verwezen naar het artikel in de Telegraaf door middel van een inline link naar een PDF-bestand. Dat is een link waarbij de inhoud van de link eigenlijk als onderdeel van de linkende webpagina gepresenteerd wordt. Flos stelt dat voor deze openbaarmaking geen toestemming is verkregen van de fotograaf, en stuurt in juni 2010 een sommatie om de gestelde inbreuk te beëindigen. Die brief bevat ook een voorstel om de hele zaak af te doen voor het bedrag van €900,-. De normale vergoeding voor een licentie bedroeg €280,-, aldus Flos.

 

Over de openbaarmaking zelf is de rechter bijzonder kort door de bocht:

 

“In het midden kan blijven op welke wijze Gillissen bezoekers van haar website in staat gesteld heeft van het krantenartikel inclusief de door Oscar Flos gemaakte foto van directeur Verweij “tussen kozijnen” kennis te nemen. Door bezoekers van haar website daartoe in staat te stellen, heeft zij en niet De Telegraaf het krantenartikel én de foto in kwestie openbaar gemaakt. Hoe in deze sprake kan zijn van een citaatrecht van Gillissen vermag de kantonrechter niet in te zien.”

 

Die motivatie is wat mij betreft wat kort door de bocht. Het Europeesrechtelijk kader voor de beoordeling of een bepaalde handeling een openbaarmaking is of niet, is immers duidelijk omlijnd: het moet gaan om een interventie, waarmee een nieuw publiek wordt bereikt. Of hiermee een winstoogmerk wordt nagestreefd kan hierbij ook een rol spelen.

 

In het feit dat Gillissen het artikel na de sommatie direct van de site verwijderd heeft, ziet de rechter echter aanleiding om de licentievergoeding te beperken tot een bedrag van €200,-. Flos vordert daarnaast een bedrag van €2.078,48 aan gemaakte gerechtelijke kosten. Daarover overweegt de rechter als volgt: 

 

“Met betrekking tot het overige door Flos gevorderde bedrag ad € 2.078,48 als vergoeding voor alle volgens hem gemaakte gerechtskosten en andere kosten, rijst de vraag waarom Flos niet in eerste instantie zelf Gillissen aangeschreven heeft, maar direct een raadsvrouwe heeft ingeschakeld die namens Flos bij haar brief d.d. 10 juni 2010 naast de gebruikelijke licentievergoeding ad € 280,- incl. BTW aanspraak gemaakt heeft op een vergoeding van de kosten voor de handhaving van zijn auteursrechten ad € 250,- en daarbij als klap op de vuurpijl aan Gillissen aangeboden heeft de zaak af te doen tegen betaling van € 900,- (!)”

 

Die handelswijze kan volgens de rechter niet door de beugel, en ook dat bedrag wordt daarom afgewezen. Nu Flos maar een heel klein deel van de gevorderde schade toegewezen krijgt, geldt Flos bovendien als de in het ongelijk gestelde partij en moet daarom in de proceskosten veroordeeld worden. Daarbij heeft Flos nog het geluk dat Gillissen in persoon geprocedeerd heeft, zodat zijn proceskosten beperkt blijven tot € 50,-.

 

Lees het hele vonnis hier.

BRON: ieforum.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.