NL EN

PSD2 AMVB? Weg ermee!

DeAutoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft de Minister van Financiën geadviseerd over het Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten (de “AMvB”). De AMvB beoogt tezamen met een eerder gepubliceerde implementatiewet, de tweede PaymentServices Directive (“PSD2”) te implementeren.

 

De AP oordeelt dat in de concept-AMVB te weinig rekening gehouden wordt met de AVG.Daar waar dat wel gebeurt, wordt de AVG onjuist uitgelegd. De implementatie van PSD2 leidt volgens de AP op het punt van gegevensbescherming niet tot het met de richtlijn beoogde resultaat. De AP adviseert de Minister om de AMvB op dit punt aan te passen.

 

Feitelijk betekent dit dat de AMvB grondig herschreven moet worden. De AP blijft in haar advies echter opvallend vaag over wat er dan precies aangepast moet worden. Het advies blinkt daardoor niet uit in duidelijkheid. Wellicht dat de AP heeft besloten minder concreet te zijn omdat veel van haar kritiek al in het eerdere advies van 22 augustus 2017 inzake de Implementatiewet PSD2 is opgenomen. In ieder geval is het aan de Minister om de bezwaren van de AP op dit vlak mee te nemen.

 

Verder is saillant dat er een bevoegdheidskwestie speelt. De handhaving van de AMvB(waaronder dus ook de artikelen omtrent de verwerking van persoonsgegevens)wordt bij de DNB neergelegd. De AP betoogt dat dit tot versnipperd toezicht leidt hetgeen onwenselijk is. De AP wil in de Uitvoeringswet AVG laten opnemen dat zij ook toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de PSD2. In het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat vooralsnog niet opgenomen. 

 

Over derelatie tussen de AVG en PSD2 is het laatste woord nog niet geschreven…

 

Lees hier het advies van de APPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.