NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Producer mogelijk toch uitvoerend kunstenaar?

Producer mogelijk toch uitvoerend kunstenaar?

Nadat de rechtbank Amsterdam in 2000 de vorderingen van een aantal producers om voor recht te verklaren dat zij ten aanzien van de door hen vervaardigde geluidsopnamen moeten worden aangemerkt als uitvoerend kunstenaar in de zin van de Wet op de naburige rechten had afgewezen, proberen de producers het via een iets andere weg opnieuw.

Niet tevergeefs. De rechtbank ziet aanleiding om het HvJ EG te vragen "of een lidstaat in strijd handelt met het doel en de strekking van de Richtlijn, indien hij oordeelt dat een producer die betrokken is bij het maken van de arrangementen voor een op te nemen werk en voorts de instrumenten en sessiemuzikanten uitkiest, speelinstructies en zanginstructies geeft, het tempo, de dynamiek, de frasering, de timing en de klankkeuze van het op te nemen werk bepaalt en zijn invloed op de verschillende deelopnamen en de mixage daarvan uitoefent, niet onder het bergip uitvoerend kunstenaar in de zin van artikel 8 van de Richtlijn 2006/115/EG kan worden gebracht."

Lees hier het vonnis.

BRON: Boek9


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.