NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Portretrecht ‘zwaar’ de pineut

Portretrecht ‘zwaar’ de pineut

Het Gerechthof van Amsterdam heeft in de zaak Appellant tegen Uitgeverij Bas van 15 mei jl. andermaal geoordeeld in het voordeel van de vrijheid van meningsuiting in een portretrechtzaak. Dit deed zij al eens eerder in haar uitspraak in de zaak De Hollandse Hardloopster.

In deze zaak ging het – kort gezegd – om een foto van een hardlopende moeder met een kinderwagen. Het fotobureau Hollandse Hoogte, had deze foto zonder toestemming van de betreffende persoon op haar website geplaatst en gaf de foto later in licentie aan de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft deze foto vervolgens paginagroot opgenomen in de Consumentengids. Het belangrijkste argument van het Hof in deze zaak was dat het ging om een foto met een neutraal karakter. Het ging, met andere woorden, niet om een foto welke compromitterend of diskwalificerend zou kunnen zijn ten opzichte van de geportretteerde.

In de uitspraak van het Hof in de zaak van 15 mei is er echter in mijn ogen wel sprake van een diskwalificerende context waarin de foto is geplaatst. Het gaat hier namelijk om een foto van een zwaarlijvige man, welke vervolgens is opgenomen in het boek ´Platter & Dikker´, een confronterend boek over onder meer exhibitionisme en obesitas in de huidige samenleving. De foto was niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt en is vervolgens zonder zijn toestemming openbaargemaakt.

In ons rechtssysteem is een openbaarmaking van een foto - welke niet in opdracht is gemaakt - niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich hiertegen verzet. Of er sprake is van een redelijk belang hangt af van de omstandigheden van het geval. Hier dient een belangenafweging te worden gemaakt tussen enerzijds de privacybelangen van de geportretteerde en aan de andere kant de vrijheid van meningsuiting.

Ik kan er goed inkomen dat het recht op privacy van een persoon in een neutrale foto moet wijken voor de vrijheid van meningsuiting. Maar in het geval er een foto wordt gemaakt van een man die kampt met zwaarlijvigheid, deze vervolgens zonder toestemming wordt opgenomen in een boek en dan ook nog eens in een - op zijn minst gezegd - dubieuze context wordt geplaatst, dan wordt wat mij betreft de grens van de vrije meningsuiting wel erg ver opgerekt.

Het argument dat het verwijderen uit het boek van de foto een disproportioneel zware belasting zou zijn voor de uitgever, snijdt in mijn optiek geen hout. Dit oordeel kan namelijk een stimulans voor uitgevers en fotografen zijn om nog vaker over te gaan tot openbaarmaking van foto’s die niet in opdracht zijn gemaakt en waar de geportretteerde geen toestemming voor heeft gegeven. Het is waar dat ze daar wettelijk niet toe zijn verplicht, maar enige morele redenen voor het vragen van toestemming worden zo ook buiten spel gezet.

Na deze uitspraak zal ik tijdens het uitgaan in ieder geval nog alerter zijn op fotografen die schuilgaan in de bosjes. En in het geval ze me toch te pakken krijgen, zal ik het Hof van Amsterdam hoe dan ook vermijden.

Lees hier de uitspraak van het Hof van 15 mei en hier de uitspraak in de zaak de Hollandse Hardloopster.

Door: Mathijs de VosPAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.