NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Politie stopt met plaatsen foto’s getuigen

Politie stopt met plaatsen foto’s getuigen

Vorige week schreef ik een blog over het online politiebericht waarbij de politie foto’s van getuigen had geplaatst die werden gezocht naar aanleiding van een mishandeling van twee mannen in Amsterdam.  De politie wilde de potentiële getuigen graag spreken, en riep de personen op de foto’s op om zich te melden. 

In mijn blog riep ik de vraag op of het publiceren van foto’s van getuigen wel geoorloofd is, omdat de betreffende personen zich mogelijk tegen publicatie kunnen verzetten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, op grond van hun portretrecht, en op grond van hun algemene recht op privacy (persoonlijke levenssfeer).

Aan Webwereld heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten van mening te zijn dat het publiceren van foto’s van getuigen eerder geoorloofd is dan het publiceren van foto’s van verdachten. Dit omdat de verdachte door publicatie van zijn portret al min of meer wordt “gestraft” doordat hij voor iedereen zichtbaar wordt aangemerkt als verdachte op het internet.

Dit standpunt is vermoedelijk de reden dat het publiceren van beelden van verdachten met de nodige waarborgen is omkleed in de Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden, maar dat over de geoorloofdheid van het plaatsen van foto’s van getuigen vrijwel niks geregeld is. Er staat slechts dat het OM bij het al dan niet gebruik maken van opsporingsberichtgeving een belangenafweging toepast. Hoe deze belangenafweging tussen enerzijds het belang bij opsporing van de dader(s), en anderzijds de privacybelangen van getuigen plaatsvindt, wordt niet duidelijk. Het lijkt mij echter zeer belangrijk dat niet alleen voor de publicatie van beelden van verdachten, maar ook van getuigen, meer concrete kaders worden geformuleerd, waardoor gewaarborgd wordt de (privacy)belangen van getuigen voldoende worden meegewogen.

Het publiceren van foto’s van de getuigen raakt immers direct aan hun persoonlijke levenssfeer, zonder dat zij enige invloed hebben op het plaatsen van de beelden. Publicatie van de foto’s lijkt me bovendien niet zonder risico’s: de dader kan zo ook op het spoor worden gebracht van de getuigen.  Het lijkt me dan ook dat voor het publiceren van beelden van getuigen minstens net zulke strenge (wellicht zelfs strengere) regels moeten gelden als voor beelden van verdachten.

Vorige week werden al kritische Kamervragen gesteld naar aanleiding van het politiebericht met daarin de foto’s van de getuigen. Vandaag werd bekend dat ook het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vraagtekens plaats bij het op internet plaatsen van beelden van getuigen van een misdrijf. Het CBP heeft hierover contact opgenomen met het OM. Naar aanleiding hiervan heeft het OM aangegeven in beginsel geen beelden van getuigen meer te zullen publiceren. Verder heeft het CBP aangegeven dat zij ervan uit gaat dat het OM in de nieuwe Aanwijzing Opsporingsberichtgeving – de huidige aanwijzing is nog geldig tot 1 maart 2013 – meer specifiek aandacht zal besteden aan de bescherming van persoonsgegevens van getuigen van misdrijven. Het is te hopen dat het OM dit advies ter harte neemt.

BRON: Webwereld, cbpweb


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.