NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Politie publiceert foto's mogelijke getuigen

Politie publiceert foto's mogelijke getuigen

In de nacht van 6 op 7 september zijn twee mannen mishandeld in Amsterdam door een groepje mannen. De politie wil graag spreken met eventuele getuigen, en maakte daarom vandaag beelden openbaar van een viertal (toevallig voorbij fietsende) voorbijgangers die het geweldsmisdrijf mogelijk zouden hebben gezien. In het begeleidende bericht roept de politie de potentiële getuigen op zich te melden, en wordt de vraag gesteld  of iemand de personen herkent.  “Wie heeft deze vier personen die nacht gezien, of herkent hen naar aanleiding van de beelden?” schrijft de politie, gevolgd door een omschrijving van de kleding en fietsen van de betreffende personen.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam heeft zich, aldus Webwereld, op het standpunt gesteld dat het plaatsen van foto's van getuigen op het internet geoorloofd is, omdat de foto's "zijn geblurd". Desalniettemin hoopt de politie dat de vier personen wel herkenbaar genoeg zijn voor anderen.

Niet duidelijk is of de politie voorafgaand aan de publicatie toestemming heeft verkregen van het Openbaar Ministerie. Volgens de Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden is het online plaatsen van (foto’s van) verdachten onder (strikte) omstandigheden toegestaan, maar daarvoor is in ieder geval toestemming van het OM vereist. Om een ernstig feit op te lossen, kan het soms ook noodzakelijk zijn om beelden van getuigen te publiceren met de vraag of die zich kunnen melden. Daarbij moet echter wel een belangenafweging plaatsvinden:

Bij de beslissing om al dan niet gebruik te maken van opsporingsberichtgeving maakt het OM altijd een afweging van verschillende belangen, in de regel de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde enerzijds en de persoonlijke levenssfeer anderzijds. Daarbij is van belang dat het OM nadrukkelijk rekening houdt met het grote (en steeds grotere) bereik van verschillende mediavormen zoals het internet en de omstandigheid dat eenmaal gepubliceerde berichtgeving zich – bijvoorbeeld van het internet – niet meer zonder meer laat verwijderen of herroepen. Opsporingsberichtgeving kan de persoonlijke levenssfeer of andere belangen van betrokkenen raken (verdachte, slachtoffer, eventueel getuigen). Het OM moet met ieders belang rekening houden bij de beslissing om dit middel in te zetten.”

Los van de vraag of in dit geval toestemming van het OM is verkregen, kan de vraag worden gesteld of het überhaupt geoorloofd is dat de politie vandaag de foto’s van vier potentiële getuigen heeft gepubliceerd. Mogelijk kunnen de betreffende personen zich hiertegen verzetten op grond van hun portretrecht respectievelijk de Wet bescherming persoonsgegevens. Portretrechtelijk is publicatie niet geoorloofd indien een “redelijk belang” van de geportretteerde(n) zich tegen openbaarmaking van zijn portret verzet. Ook is sprake van een verwerking van persoonsgegevens: de foto, samen met de verstrekte informatie over locatie, kleding en andere kenmerken, kwalificeren zonder meer als persoonsgegevens.

Of het publiceren van foto’s van getuigen is toegestaan, zal dan ook afhankelijk zijn van de ernst van het gepleegde misdrijf en het opsporingsbelang dat met publicatie gemoeid is in een concreet geval. In casu gaat het om een zware mishandeling. Niet uit te sluiten is dat publicatie van de foto’s in dat licht geoorloofd is om de daders op te sporen, maar geheel zeker is dat niet.

BRON: Webwereld


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.