NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Plaatsen foto door forumgebruiker valt onder citaatrecht

Plaatsen foto door forumgebruiker valt onder citaatrecht

In januari 2009 werd in een zaak tegen Stichting Maroc.nl geoordeeld dat hoewel van een forumbeheerder 'een alerte houding' kan worden verwacht, het te ver gaat te verwachten dat hij voorafgaand aan plaatsing van iedere forumbijdrage afbeeldingen op mogelijke inbreuk op auteursrechten controleert.

De eiser was een fotograaf die vond dat Stichting Maroc.nl verantwoordelijk was voor auteursrechtinbreuk omdat een van de forumgebruikers een foto had geplaatst die inbreuk zou maken op eisers auteursrecht. De eiser ging in hoger beroep, maar verloor weer.

 

Op 27 juli 2010 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat de plaatsing van de foto op het internetforum van Maroc.nl als (toelaatbaar) citaat in de zin van artikel 15a Auteurswet moet worden beschouwd. De functie van de foto bij het artikel is functioneel van aard; het vergroot de zeggingskracht van het artikel en verbeeldt op doeltreffende wijze het schrijnende karakter van het aangesneden onderwerp.

 

Het Hof behandelt daarom niet opnieuw expliciet de vraag of Maroc.nl aansprakelijk kan worden gehouden voor inbreuken door haar gebruikers op haar forum. (Uit de wet volgt overigens rechtstreeks dat een forumbeheerder niet aansprakelijk is voor berichten van de forumgebruikers. Artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek vrijwaart internet tussenpersonen die informatie van derden opslaan van aansprakelijkheid voor die informatie indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.)

 

Hoe dan ook, een goede uitspraak voor de vrijheid van meningsuiting, en Maroc.nl heeft ook de tweede ronde gewonnen.

 

Lees hier een bericht op Boek 9, hier een bericht van Arnoud Engelfriet en hier het vonnis.

 

 

 

 

BRON: Boek 9, Ius Mentis


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.