NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Pessers vs. Lycos (NAW-gegevens)

Pessers vs. Lycos (NAW-gegevens)

Eiser werd, via een door Lycos gehoste website, beschuldigd van oplichting. Hij verzocht Lycos de NAW-gegevens van die klant aan hem te verstrekken om hem in rechte te kunnen betrekken.

De Voorzieningenrechter oordeelde dat de persoonsgegevens verstrekt moesten worden, daar er een belang was dat verstrekking van NAW-gegevens rechtvaardigde, de ernst van de inbreuk opheffing van de anonimiteit rechtvaardigde, het doel dat met de verstrekking wordt nagestreefd niet langs andere, minder ingrijpende weg - zonder opheffing van anonimiteit - kon worden bereikt en de verstrekking in de mate die was beoogd evenredig was aan het nagestreefde doel.

Lees hier het vonnis van de Voorzieningenrechter in de Rechtbank Haarlem d.d. 11 september 2003.

BRON: rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.