NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Peer Reviewsysteem voor advocaten in strijd met privacyregels

Peer Reviewsysteem voor advocaten in strijd met privacyregels

Hij is al een maand oud, maar toch nog interessant om te bespreken: het arrest van het Hof Arnhem in een zaak tussen enkele Bopz-piketadvocaten en de Raad voor Rechtsbijstand.

 

De zaak gaat over de vraag of de Raad voor Rechtsbijstand onrechtmatig heeft gehandeld jegens de piketadvocaten door van hen te verlangen om mee te werken aan het zogenaamde Peer Reviewsysteem. Het Peer Reviewsysteem is bedoeld om een kwaliteitsoordeel te verkrijgen over de gefinancieerde rechtsbijstand die de piketadvocaten verlenen aan personen die op grond van de Wet Bopz gedwongen worden opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen. In het kader van het Peer Reviewsysteem moeten de piketadvocaten hun cliëntdossiers overleggen aan de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Dit stuit op problemen. In de dossiers zijn namelijk medische gegevens zijn opgenomen waarvoor geheimhouding geldt. Ook zijn advocaten op grond van hun gedragsregels verplicht tot geheimhouding van de dossiers. De piketadvocaten hebben een hele waslijst bezwaren tegen het Peer Reviewsysteem, die door het Hof één voor één worden besproken. Ik zal me in deze blog beperken tot de behandeling van het Hof op grondslag van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Daarover overweegt het Hof eerst dat de dossiers persoonsgegevens als bedoeld in de Wbp bevatten. Gezien de context van de dossiers gaat het ook om medische gegevens, waarvoor de Wbp extra strenge regels stelt. Het afgeven en doorzenden van de dossiers is dan ook een verwerking van bijzondere persoonsgegevens, aldus het Hof. Een dergelijke verwerking is alleen toegestaan als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zo volgt uit de Wbp. Van toestemming voor deze verwerking is geen sprake, zodat deze onrechtmatig is. 

 

Dit zou anders zijn wanneer de dossier zouden worden geanonimiseerd. In sommige gevallen kan dat er namelijk toe leiden dat er geen sprake meer is van een persoonsgegeven in de zin van de Wbp. Het Hof geeft aan dat de Raad voor Rechtsbijstand niet duidelijk heeft gemaakt in welke mate de dossiers worden geanonimiseerd. Daarbij wordt overwogen dat het enkel verwijderen van de naam- adres- en woonplaatsgegevens niet voldoende is:

 

Mede blijkens een uitspraak van het College bescherming persoonsgegevens van 30 juni 2003 (Kluwer Burgerzaken 2003, nr 21) moet het anonimiseren tot gevolg hebben dat uit de verstrekte gegevens niet of nauwelijks achterhaald kan worden wie de cliënt is. Bij “nauwelijks” heeft het genoemde College gedacht aan gevallen waarin een computer pas na vele dagen aan de hand van de verstrekte gegevens de identiteit van de betrokkene kan vaststellen. Dit betekent dat uit de cliëntendossiers van de Piketadvocaten bijvoorbeeld ook alle gegevens over de opname in het ziekenhuis (tijd en plaats), de vermoede diagnose en sociale verbanden van de cliënt onleesbaar moeten worden gemaakt.”

 

Omdat niet duidelijk is gemaakt of dat gebeurd is, acht het Hof de verstrekking van de dossiers door de piketadvocaten onrechtmatig.

 

Slotsom is dat de piketadvocaten niet gedwongen kunnen worden om mee te doen aan het Peer Reviewsysteem in de huidige vorm. 

 

Saillant detail: hoewel de eisers (appelanten) in deze zaak allemaal advocaten zijn, is er toch iets helemaal misgegaan in de procedure. Kennelijk zijn de advocaten vergeten om hun memorie van grieven in het geding te brengen. Er is wel een appeldagvaarding is wel betekend en aangebracht, maar de advocaten hebben vervolgens niet - zoals gebruikelijk is - een document met een uiteenzetting van hun grieven tegen het vonnis ingediend. Gelukkig voor de piketadvocaten stond er in de appeldagvaarding al in het algemeen de stelling dat zij geen rechtsbescherming krijgen tegen het beweerdelijk onrechtmatige gedrag van de Raad voor Rechtsbijstand. Het Hof interpreteert die stelling als een grief en wijst arrest op basis van die ene grief.

 

 

 

BRON: Rechtspraak.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (3)

Timmerman woensdag 13 maart 2013 17:20

Ik lees in de laatste alinea van de blog dat er wel degelijke sprake is van een peer review (ondanks de door het Hof opgeworpen drempel), maar dan door Anke Verhoeven ;-)

r. wessel donderdag 14 maart 2013 07:28

l.s.

uitspraak is niet van Hof Amsterdam maar van het Hof Arnhem.

Anke Verhoeven donderdag 14 maart 2013 08:51

R. Wessel, Je hebt helemaal gelijk! Ik heb het aangepast.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.