NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Parlement wijst strafrechtelijke handhaving IP-rechten af

Parlement wijst strafrechtelijke handhaving IP-rechten af

In een brief aan de Europese Commissie hebben de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk bezwaar gemaakt tegen het voorstel voor de richtlijn over strafrechtelijke handhaving van intellectuele- eigendomsrechten. Dit voorstel zou lidstaten verplichten om alle inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten op commerciƫle schaal strafbaar te stellen. Het initiatief zou niet alleen betrekking hebben op aanpak van criminele organisaties die zich bezighouden met piraterij, het zou ook gevolgen kunnen hebben voor aanbieders van software waarmee bestanden kunnen worden uitgewisseld en voor het omzeilen van Digital Rights Management.

Volgens het parlement valt de voorgestelde richtlijn buiten de bevoegdheid van de Gemeenschap. Schending van intellectuele eigendomsrechten zou bovendien niet als een zodanige aantasting van het Gemeenschapsbelang moeten worden beschouwd dat een geharmoniseerde strafrechtelijke aanpak nodig is. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat onvoldoende is nagedacht over privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke alternatieven.

Lees hier de brief.

 

BRON: Bits of Freedom


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.