NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Opwinding Moszkowicz over beelden dansje Bouterse bij Nova College Tour onterecht

Opwinding Moszkowicz over beelden dansje Bouterse bij Nova College Tour onterecht

 

Het kan u haast niet ontgaan zijn. Bram Moszkowicz die met een knap staaltje powerplay Nova College Tour dwong de beelden van zijn dansje destijds met Bouterse niet uit te zenden.  

De strafpleiter beargumenteerde dat de beelden niet uitgezonden konden worden, zonder zijn toestemming. Mijn stelling voor vandaag: Moszkowicz heeft ongelijk. Ongelijk althans vanuit juridisch perspectief. Vanuit de niet-juridische perspectieven verwijs ik graag naar berichtgeving in, onder meer, NRC en Telegraaf.

Volgens Twan Huys, de presentator van Nova College Tour, liggen de auteursrechten op de beelden bij Nova College Tour. Mijn stelling dat Moszkowicz ongelijk heeft,  is gebaseerd op die aanname. Zoals gezegd, beargumenteerde Moszkowicz dat zijn toestemming vereist zou zijn. Hij heeft niet nader uitgelegd op welke wettelijke grondslag die toestemming is gebaseerd, maar ik vermoed dat hij doelt op zijn rechten als geportretteerde althans op zijn privacyrecht.

 

Het portretrecht is vastgelegd in artikel 21 Auteurswet. Dat artikel spreekt overigens niet over “ toestemming”, maar over een redelijk belang van de geportretteerde (Moszkowicz) om zich tegen openbaarmaking door de auteursrechthebbende (Nova Collega Tour, hierna (“NCT”)) te verzetten .

 

Daartoe dient een belangenafweging gemaakt te worden, namelijk de privacybelangen van Moszkowicz tegenover de informatievrijheid van NCT - lees: de vrijheid van meningsuiting. Voor de volledigheid: ik neem aan dat Moszkowicz niet bedoeld heeft zijn mogelijke commerciële belangen in te roepen.

 

Waarom heeft Moszkowicz volgens mij ongelijk? Allereerst kan ik me geen belang bedenken. Maar goed, kennelijk vindt Moszkowicz zelf van wel, dus laten we zijn belang nu eens aannemen. Dat belang moet worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting van NVT. In dat kader speelt het volgende m.i. mee. Het staat buiten kijf dat het dansje destijds actueel was, en veel nieuwswaarde had. Alle media berichtten er in die tijd over, met name ook omdat er kritiek was op het handelen van Moszkowicz. Bovendien was Moszkowicz zich destijds heel wel bewust van de opnamen, en was hij destijds al een publiek figuur (hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind). Last but not least, hij is destijds gefilmd in zijn hoedanigheid als advocaat van Bouterse. Kortom: geen privesfeer. Voorts heeft Moszkowicz zich destijds, naar mijn weten, niet verzet tegen uitzending. “Maar” – hoor ik u denken -  “dat was toen en nu is nu”. Mijn visie: het dansje heeft weer nieuwswaarde gekregen althans is het weer actueel, temeer omdat Moszkowicz vanwege het Wilders-proces weer volop in de belangstelling staat.  

 

Tenslotte: informatievrijheid, met name de vrijheid van meningsuiting, is een groot goed. Met zijn opstelling heeft Moszkowicz de facto die vrijheid beperkt. Dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen, omdat diezelfde Moszkowicz juist de vrijheid van meningsuiting verdedigt in het proces tegen Wilders.

BRON: Nova College Tour


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (7)

kwebbelz vrijdag 11 februari 2011 20:44

"Mijn visie: het dansje heeft weer nieuwswaarde gekregen althans is het weer actueel, temeer omdat Moszkowicz vanwege het Wilders-proces weer volop in de belangstelling staat"

Dus: wanneer Moszkowicz de zaak Wilders niet had gedaan was dit dansje niet ter sprake gekomen.... Tis wel weer een errug doorzichtige poging hehe?gelukkig veel mensen

dansje nier

Kwebbelz vrijdag 11 februari 2011 20:58

*Edit*

Schrijver valt wel een beetje door de mand hier

Want: wanneer Moszkowicz de zaak Wilders niet had gedaan was dit dansje niet ter sprake gekomen.... Tis wel weer een *erg*doorzichtige poging he?

Pietje zondag 13 februari 2011 15:08

Het is een relatief eenvoudige kwestie. Iedereen kent de beelden en ze staan ook op internet. Er is dan geen belang bij BM om zich te verzetten. Overigens: ook beelden in de openbaarheid kunnen de persoonlijke levenssfeer raken. Dat BM als advocaat danste maakt dat niet anders. Wat doorslaggevend is, is wat die beelden zeggen over BM en hoe relevant dat is. Hij is niet alleen advocaat van boeven, hij doet ook amicaal met ze.

Twan dinsdag 15 februari 2011 16:12

Ach, de populariteit van Moszkowicz is de links georiënteerde pers altijd een doorn in het oog geweest. Niet voor niets dat ze al meerdere vergeefse pogingen hebben ondernomen hem onderuit te halen.Met als gevolg, een nog grotere populariteit die deze zelfde pers nog pissiger maakte . Zo ook nu weer. *verwijzend naar het stukje van de 'autheur

CdeVries dinsdag 15 februari 2011 18:54

Vanwaar "een knap staaltje powerplay"...zo knap was dit toch niet?
Op de eerste plaats ging Twan Huys, geheel begrijpelijk, overstag om het programma te 'redden', en op de tweede plaats was het resultaat op zijn minst twijfelachtig. Weliswaar verhinderde Moszkowicz op dat moment het vertonen van de beelden maar met als gevolg dat het filmpje nu overal te zien is en naar alle waarschijnlijkheid veelvuldig en met bijzondere aandacht bekeken wordt.

Harmsen dinsdag 15 februari 2011 19:50

Ik ben het niet helemaal eens met uw stelling: "het dansje heeft weer nieuwswaarde gekregen althans is het weer actueel, temeer omdat Moszkowicz vanwege het Wilders-proces weer volop in de belangstelling staat."

Als het dansje alweer nieuwswaarde heeft gekregen, is dit zeker niet gebeurd vanwege het Wilders-proces. Dit zijn twee verschillende van elkaar losstaande gebeurtenissen. Toen Moszkowicz bijvoorbeeld Holleeder bijstond heeft het desbetreffende filmpje ook geen extra nieuwswaarde gekregen. Dit link tussen extra nieuwswaarde en recente zaken van Moszkowicz (anders dan zaken welke betrekking hebben op Bouterse) mag niet gemaakt worden.

Kortom: als het dansje nieuwswaarde op dit moment nieuwswaarde heeft gekregen, is dit gekomen omdat Huys het filmpje wilde uitzenden en Moszkowicz hier bezwaar tegen maakte.

Reinier Bakels maandag 21 februari 2011 14:13

Het enige waar Moszkowicz zich misschien op zou kunnen beroepen is portretrecht, want het auteursrecht op de opnamen van destijds heeft hij in elk geval niet.

Portretrecht staat wel in de auteurswet, maar is daar een vreemde eend in de bijt, want het baseert zich niet op rechten maar op een "redelijk belang". Hierboven wordt al uitgelegd dat dat werkelijk niet van toepassing is in dit geval.

Volgens mij toont het incident vooral aan dat Moszkowicz gewoon geen goede advocaat is. Auteursrecht is veel moeilijker dan het gewone strafrecht, en juristen weten dat Moszkowicz' juridische verweren verre van briljant zijn. Het enige waar Moszkowicz goed in is is om zand in de machine te strooien, bijv. door in alle denkbare televisieprogramma's uit te leggen dat rechters niet deugen. Zodat de laagschedelige PVV kiezer denkt dat verdedigen hetzelfde is als saboteren. En dat onze rechterlijke macht totáál verrot is. Bedenkelijk!

Meneer Weij, wilt u een collega zijn van iemand die het vak van advocaat zo door het slijk haalt?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.