NL EN
 • Home»
 • Weblog »
 • Opstelten wenst uitbreiding bevoegdheden aanpak cybercrime

Opstelten wenst uitbreiding bevoegdheden aanpak cybercrime

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil de opsporingsbevoegdheden op internet voor politie en Openbaar Ministerie versterken. Dit blijkt uit zijn brief van vandaag aan de Tweede Kamer. Uit de ervaringen van politie en OM zou blijken dat de bestaande bevoegdheden voor de bestrijding van cybercrime niet meer up-to-date zijn. Het aantal cybermisdrijven neemt volgens de Minister toe en de capaciteit, kennis en ervaring binnen de strafrechtketen zou achterblijven. Daarnaast stelt de Minister dat de opsporing wordt bemoeilijkt omdat het voor criminelen betrekkelijk eenvoudig blijkt om digitale sporen te wissen. Er is daarom volgens Opstelten een inhaalslag nodig om de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken en wel door introductie van:

 

 • De strafbaarstelling van heling van (digitale) gegevens;
 • De bevoegdheid om op aftstand computers binnen te dringen en software te plaatsen;
 • De bevoegdheid om op afstand computers in het buitenland te kunnen doorzoeken, inclusief de mogelijkheid tot het ontoegankelijk maken van gegevens die daarop worden aangetroffen. Opstelten licht toe dat als de locatie van gegevens niet bekend is - en een rechtshulp verzoek niet mogelijk zou zijn - met het oog op de bewijsvergaring de gegevens niettemin doorgezocht en overgenomen moeten kunnen worden. Deze gegevens zouden ook ontoegankelijk gemaakt dienen te kunnen worden, bijvoorbeeld als er kinderporno wordt aangetroffen.  

Traject

De voorstellen zullen de komende maanden door het Ministerie met politie, OM en andere betrokkenen worden uitgewerkt. Vervolgens wordt er een concept wetsvoorstel voorbereid dat naar verwacht in het eerste kwartaal van 2013 wordt geconsulteerd. Belanghebbenden krijgen dus nog gelegenheid om op het wetsvoorstel te reageren. Blijkens de reacties in de pers en online, wordt dit moment echter niet afgewacht.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

 1. NAAM
 2. E-MAILADRES
 3. BERICHT
 4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
 5.