NL EN

Opnieuw protest tegen ACTA

Wij hebben hier al vaker geschreven (zie onderaan dit bericht) over de omstreden Anti-Counterfeiting Trade Agreement, beter bekent als ACTA. Dit internationale verdrag bevat tal van regels en maatregelen die potentieel nog veel verder gaan dan het toch al erg strenge regime van de Europese Handhavingsrichtlijn. Zo bevat ACTA bepalingen over de strafrechtelijke handhaving van intellectuele eigendomsrechten en wordt ook de mogelijkheid van vergaande maatregelen tegen eindgebruikers open gelaten. Denk daarbij aan een three-strikes-out regime zoals dat al in Frankrijk is ingevoerd.

De Nederlandse parlementariërs hebben zich, ook binnen het Europees Parlement, altijd stevig verzet tegen maatregelen die de fundamentele rechten van burgers kunnen beperken. Ook het feit dat de onderhandelingen over de tekst van ACTA geheim zijn, is een doorn in het oog.

Binnenkort zal ons Parlement moeten stemmen over ACTA, wordt de verdragstekst aangenomen of niet? Naar aanleiding daarvan heeft de vaste commissie voor EL&I (‘Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’) aan Minister Verhagen gevraagd om de onderhandelingsdocumenten. Het antwoord van de Minister was dat de commissie slechts inzage zal krijgen in de documenten maar dat de inhoud daarvan verder volstrekt vertrouwelijk moet worden behandeld. Dat betekent dat de commissieleden in een openbaar debat over ACTA niet mogen verwijzen naar deze documenten, laat staan eruit citeren. De verdragspartijen hebbben immers met elkaar afgesproken dat alle ACTA-documenten vertrouwelijk zullen worden behandeld, en daar heeft dus ook de EU mee ingestemd. Lees de brief van de Minister hier.

Kees Verhoeven van D66 heeft tegen deze beslissing van de Minister zware kritiek geuit. En terecht! Het geeiste stilzwijgen betekent dat de Kamerleden de ACTA niet kunnen bespreken met experts, en dat er bovendien in het Kamerdebat waarbij over de ACTA zal moeten worden gestemd, verwezen mag worden naar de onderliggende documenten. Hiermee wordt de controlerende taak van het parlement natuurlijk onmogelijk gemaakt. Verhoeven wijst er terecht op dat ook de onderliggende documenten bij de totstandkoming van een wettekst essentieel zijn. Zij vormen immers een belangrijke leidraad bij de interpretatie van de wettekst. Wat is de reikwijdte, wat is de precieze bedoeling? In de rechtspraak en literatuur wordt er vaak naar de wetsgeschiedenis verwezen als er discussie is over de betekenis van een wettelijke bepaling.

Neem het voorbeeld van three-strikes-out. In de verdragstekst staat in hele vage en ruime bewoordingen dat er verdragstaten ervoor moeten zorgen dat er onmiddellijke maatregelen genomen kunnen worden die de (verdere) inbreuk van IE rechten in een digitale omgeving effectief kunnen voorkomen. Zo’n algemene omschrijving laat alle mogelijkheden open. Het kan goed zijn dat uit de onderhandelingen over de verdragstekst naar voren is gekomen dat de meerderheid van de verdragsstaten juist (of ook) denkt aan een three-strikes-out regime als effectieve maatregel ter voorkoming van (verdere) online inbreuk. Maar daar mag de wetgevingscommissie in de Tweede Kamer dan niet aan refereren. Een fatsoenlijk Kamerdebat is dan onmogelijk.

Het is natuurlijk te gek voor woorden, en in een democtratische samenlevering onacceptabel, dat volksvertegenwoordigers een beslissing moeten maken over een internationaal verdrag dat verregaande gevolgen kan hebben voor fundamentele rechten van burgers, terwijl men moet zwijgen over wat er aan de verdragstekst vooraf is gegaan.

Inmiddels heb ik vernomen dat niet alleen D66, maar de voltallige commissie EL&I heeft aangegeven de onderhandelingen over de ACTA te zullen stopzetten als de onderliggende documenten niet alsnog openbaar worden gemaakt. Leve de democratie en hulde aan deze kritische Kamerleden!

Voor verdere kritische berichtgeving: zie ook de website van Bits of Freedom (www.bof.nl).

BRON: nu.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.