NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Onduidelijk vonnis rb overijssel over e-court

Onduidelijk vonnis rb overijssel over e-court

De sage rond e-court duurt voort. Half juni is door de rb. Overijssel (deze rechttbank "tikte: totdat er ophef eerder dit jaar ontstond exequatur verzoeken van e-court bij 1000-den af) uitspraak gedaan, Rb Overijssel 15 juni 2018.


Sommigen zien mij als vriend van e-court. Ik kan niet ontkennen dat ik al sinds eind 2000 (dus 10 jaar voordat e-court ontstond) ADR/ODR als een interessant alternatief voor rechtspraak zie. Om die reden vond ik het initiatief e-court boeiend, en toen in 2012 Nakad mij vroeg of ik in het comité van aanbeveling wilde, heb ik dat gedaan. Gedurende de twee jaar daarna heb ik een of twee keer gesproken met Nakad. Het comité stopte toen ook. Tot zover mijn e-court avontuur.

Nu heeft de rechtbank geweigerd een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen omdat er niet sprake van onafhankelijkheid was. De gedaagden waren nl. Nakad en haar moeder. Waarom een arbiter in zo iets triviaals als een incasso geding niet onpartijdig zou kunnen zijn als deze werkzaam is bij e-court en de gedaagde (de moeder van) de oprichter van e-court is, is niet op voorhand duidelijk. Zelfs als je daar vanuit zou gaan, is als ik het goed begrijp in het nadeel van Nakad en haar moeder geoordeeld. Alleen al daaruit blijkt dan toch tenminste praktisch (theoretisch kun je er over discussieren) de onafhankelijkheid? De rechter gaat daar verder niet op in, helaas.

Eerder dit jaar was ik verrast dat e-court toch zo succesvol was geworden, kwam ik achter na negatieve berichten. De master student Willemien Netjes heeft recent een scriptie afgerond getiteld DOES E-COURTE-COURT SUFFICIENTLY GUARANTEE THE RIGHT TO A FAIR TRIAL (ART. 6 ECHR)? Nadat ze alle berichten had gelezen en het rapport van de sociale raadslieden zag ze weinig goeds in e-court, bleek tijdens een bespreking. Dat was de insteek toen ze de procedure langs art. 6 EVRM ging leggen. In haar scriptie geeft ze duidelijk aan welke rol fari trial van art. 6 EVRM, bedoeld voor rechtpraak, speelt bij arbitrage. Langs de ijkpunten arbitraal beding, fair hearing en onafhankelijkheid en onpartijdigheid analyseert ze e-court, met de verrassende conclusie dat er juridisch weinig op aan te merken is, en dat de bezwaren meer in de sfeer van wat wenselijk is (politiek) ligt dan toelaatbaar (juridisch).

Op basis van deze scriptie werk ik met Netjes aan een artikel met de prikkelende titel Dutch alternative, online resolution of in debt collection claims: criticism e-Court based on political rather than legal arguments. De opening van het artikel (in de huidige draft) is zo mogelijk nog prikkelender:

In May 2000 a group of people from Italy, France, UK, Belgium, Norway and The Netherlands gathered in Leiden to discuss the current state as well as future of IT support of the Judiciary in Europe (Lodder et al. 2001). Where normally 18 years marks adultness, in April 2018 a Dutch project to facilitate electronic communication and exchange of court documents was terminated, without success and after spending 220 million euro (original budget: 7 million). Around the same time a successful ODR project was, at least temporarily, pushed out of the market: E-Court, partly due to fierce opposition by the judiciary. An analysis of why IT and the judiciary is far from a happy marriage would be interesting, but this paper takes another approach. We provide a legal analysis of the process E-Court offers.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (4)

Jan maandag 16 juli 2018 06:49

Net zo tenenkrommend opprtunistisch en slecht geschreven als alles wat eerder van uw hand over het onderwerp verscheen. Zo mogelijk nog prikkelender my ass.

Uw rol in deze zou reden voor direct ontslag moeten zijn. Er wordt iets gesuggereerd (kunstmatige intelligentie door ecourt) wat er niet is. U leent zich om een veroordeelmachine te legitimeren. Uiteraard is griffierecht in incassozaken veel te hoog en een enorm probleem. Dat is geen excuus om iets te bepleiten wat de rechter omzeilt. Het is een schande dat u zich professor mag noemen. Op SOLV straalt het ook niet echt lekker af. Geldwolf.

Jan maandag 16 juli 2018 07:14

Nuance, dat quasiwetenschappelijke artikel over ecourt is van prof jongbloed en niet van u. Mijn vergissing.

Neemt niet weg dat wat u hier schrijft kant nog wal raakt.

Arno R. Lodder maandag 16 juli 2018 10:02

Dat een proces de rechter omzeilt is in de kern waar het bij ADR om draait, al sinds de jaren zeventig men in Amerika daar een initiatief toe nam. Daar kunt u natuurlijk tegen zijn. Het was in Amerika vanwege de exorbitante proceskosten dat men ging na denken over een alternatief, in "the shadow of the law". Voor het overige valt mij op dat uw argumenten voornamelijk ad hominem zijn, naar ik begrijp voor een groot deel gericht aan een collega.

Jan maandag 16 juli 2018 22:04

Dank voor uw reactie en hierbij mijn oprechte excuses voor de onaangename toon van mijn eerdere bericht.

Punt blijft wel dat u de opinie richting acceptatie van ADR in consumentengeschillen (lees: incassozaken) duwt. E-Court zou aan de eisen van art. 6 EHRM voldoen, het zou succesvol zijn en de suggestie wordt gewekt dat de rechtelijke macht omdat ze de IT zelf niet op orde krijgen E-Court zouden tegenwerken.

Wat u niet benoemt is dat het enige bestaansrecht voor E-Court is gelegen in te hoge griffierechten. Die toevallig zijn verhoogd door Fred Teeven, die toevallig in het commite van aanbeveling van E-Court zat. Kortom, het besluit van Teeven om de griffierechten te verhogen heeft E-Court tot een commercieel succes gemaakt. Het stinkt aan alle kanten.

Wat E-Court doet - en dat weet u neem ik aan - is bedrijven zo snel en goedkoop mogelijk aan een titel helpen zodat onbetaalde facturen van consumenten kunnen worden geexecuteerd. Daarbij wordt de indruk gewekt dat ze een echte rechtbank zijn met allemaal stempels zodat consumenten vaak geloven dat de rechter heeft gezegd dat ze moeten betalen. Ze zijn er niet voor de consument maar voor de bedrijven. Daar zijn ze ook gewoon trots op in hun verkoopverhalen (ik werk voor een grootincassant, E-Court is overwogen en we hebben alle halleluja verhalen mogen horen).

Wij hebben het in Nederland zo geregeld dat je langs de rechter moet voor een titel. Bij consumenten kijkt de rechter dan steeds vaker ook in verstekzaken (99%) of de vordering in orde is. E-Court probeert dat te omzeilen met een arbitrage trucje waarbij de vordering alleen wordt bekeken als de consument verweer voert (zelden). Volkomen terecht dat de rechter daar niet meer mee akkoord gaat. Anders zou ambtshalve toetsing niets meer betekenen.

Waar wij het waarschijnlijk over eens zijn is dat zoals het nu gaat ook niet ok is. Een samenwerking tussen zoiets als E-Court (maar dan niet met de fancy bullshit verhalen over artificial intelligence maar gewoon een degelijk bedrijf) en de rechtelijke macht zou interessant zijn. Dan is het dus geen arbitrage. Maar een procedurele versimpeling voor incassozaken en marginalisering van de rechtelijke kosten. Maar met de rechtelijke toets (en dus direct titel).

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.