NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Onderzoek: verwijderingsbeleid van hostingproviders is onvoorspelbaar

Onderzoek: verwijderingsbeleid van hostingproviders is onvoorspelbaar

                                                         Hosting providers reageren vaak willekeurig op zogenaamde Notice and Takedown (NTD)-verzoeken, ofwel verzoeken om bepaalde (vermeend) inbreukmakend materiaal ontoegankelijk te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Bits of Freedom van eind vorig jaar.

Bij wijze van experiment, maakte een vrijwilliger van Bits of Freedom bij tien verschillende hosting providers een website aan. Op deze websites werd een afbeelding van Multatuli geplaatst waarop geen auteursrecht (meer) rust. Vervolgens is via een apart e-mailadres door een fictieve rechthebbende bij de hosting providers een verwijderingsverzoek ingediend, wegens schending van hun auteursrecht.

Eenzelfde onderzoek werd ook al eens verricht in 2004. Resultaat van dit zogenaamde “Multatuli-onderzoek” – het verwijderingsverzoek werd toen gedaan voor het werk Max Havelaar, een boek waarop al lang geen auteursrecht meer rust – was dat zeven van de tien hosting providers ten onrechte materiaal verwijderden.

Alhoewel het recente 2012-onderzoek weliswaar aantoont dat minder snel informatie wordt verwijderd – ‘slechts’ twee van de tien hosts ging over tot onterechte verwijdering – toont het onderzoek wel aan dat zowel het beleid van hosting providers als de afhandeling van verzoeken vrij onvoorspelbaar is. Zo heeft acht van de tien onderzochte hosting providers geen eenduidige NTD-procedure vastgesteld, waarin duidelijk staat aangegeven onder welke voorwaarden materiaal ontoegankelijk kan worden gemaakt. Twee van de tien providers gaven zomaar de contactgegevens van de websitehouder door aan de klager zonder de klacht zelf inhoudelijk te beoordelen. Géén van de providers maakte een opmerking over het ontbreken van een exacte URL naar de vermeende inbreukmakende onrechtmatige informatie. Meer in zijn algemeenheid wordt een klacht nauwelijks onderzocht.

Opvallend is verder dat vier van de tien providers informatie niet inhoudelijk beoordeelt, en zich op het standpunt stelt dat zij informatie pas verwijderd na een daartoe strekkend gerechtelijk bevel. Een dergelijk beleid lijkt een zeker aansprakelijkheidsrisico met zich mee te brengen. In artikel 6:196c lid 4 BW is immers bepaald dat een hosting provider niet aansprakelijk is, mits hij prompt de nodige maatregelen neemt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, zodra hij bekend is met het onrechtmatige karakter daarvan. Onmiskenbaar onrechtmatige informatie zal een hosting provider na een geldig NTD-verzoek op grond van dit artikel dus ook moeten verwijderen zonder gerechtelijk bevel.

Omdat het gebrek aan een uniforme procedure leidt tot onvoorspelbare situaties (hetgeen het onderzoek aantoont), pleit Bits of Freedom voor een uniforme NTD-procedure die door alle providers gevolgd  wordt. Niet alleen biedt dit een duidelijk kader voor zowel rechthebbenden, websitehouders en providers, op die manier kan ook de willekeurige en onterechte verwijdering van rechtmatig materiaal worden tegengegaan.

De door Bits of Freedom voorgestelde procedure, heeft als uitgangspunt dat melders altijd eerst contact moeten opnemen met de websitehouder zelf voordat ze een klacht richten aan de hosting providers. Hosting providers hoeven verder alleen informatie te verwijderen na een voldoende specifieke, onderbouwde en gedetailleerde melding, en indien deze “onmiskenbaar onrechtmatig” is. In twijfelgevallen, moet een rechtelijk oordeel worden afgewacht.

Ik onderschrijf dit streven naar een duidelijke, weloverwogen NTD-procedure van harte. Op Europees niveau wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een Europese regulering van Notice-and-Action-procedures. Het is te hopen dat daar een mooi model uit voortvloeit.

BRON: Bits of Freedom


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.