NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Omroepen sommeren De Telegraaf om tv-gids

Omroepen sommeren De Telegraaf om tv-gids

RTL Nederland, SBS Broadcasting en de Nederlandse Publieke Omroepen beraden zich op juridische stappen tegen De Telegraaf, die afgelopen weekeinde verscheen met een gratis tv-gids. “Ons is niet gevraagd om toestemming en we beraden ons op juridische stappen”, zo zou SBS volgens De Telegraaf zelf hebben gezegd. Radio.nl bericht dat al een sommatiebrief op de mat ligt. 

 

De omroepen hebben al vele jaren een monopolie op omroepgegevens. Dit op basis van de in Nederland geldende zogenaamde “geschriftenbescherming”. Deze regeling in de Auteurswet houdt in dat ook geschriften die niet voldoende oorspronkelijk zijn om als auteursrechtelijk werk te worden aangemerkt – zoals een lijst programmagegevens -  een bepaalde mate van bescherming krijgen.

 

De Telegraaf beroept zich nu op een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Britse Dataco-zaak over wedstrijdschema’s van de Premier League (C-604/10). Daarin heeft het Hof onder meer overwogen dat een databank met gegevens alleen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen indien de keuze of de rangschikking van de inhoud een eigen intellectuele schepping van de maker vormen.  Aan dit oorspronkelijkheidscriterium is slechts voldaan wanneer bij de keuze of de rangschikking van de gegevens creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting zijn gebracht door het maken van vrije en creatieve keuzes en de maker zo in staat is zijn werk een „persoonlijke noot” te geven. Daaraan is volgens het Hof niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid. Bij de vaststelling of een databank in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mogen volgens het Hof geen andere criteria dan dit oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd.

 

Daarmee is bevestigd dat de Nederlandse geschriftenbescherming niet kan worden ingeroepen voor databanken, terwijl deze voor “normale” werken al van de baan was met het Infopaq-arrest van het Europese Hof (C-05/08).

 

Een lijst met programmagegevens voldoet waarschijnlijk niet aan het oorspronkelijkheidscriterium zoals geformuleerd door het Hof. Nu een dergelijke lijst meestal ook niet in aanmerking zal komen voor databankrechtelijke bescherming, kunnen de programmagegevens dus zonder toestemming van de omroepen door De Telegraaf worden overgenomen. De omroepen hebben echter nog een bepaling achter de hand in de Mediawet, waarmee de wetgever de omroepen reeds in de jaren ’60 van de vorige eeuw een helpende hand wilde toesteken. Het huidige artikel 2.140 bepaalt, voor zover relevant, dat:

 

“Als inbreuk op het auteursrecht op enig geschrift inhoudende opgaven van uit te zenden programma-aanbod […]voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid mede wordt beschouwd het verveelvoudigen of openbaar maken van lijsten of andere opgaven van dat programma-aanbod [..] tenzij wordt bewezen dat de gegevens in die lijsten of andere opgaven niet direct of indirect zijn ontleend aan enig geschrift als bedoeld in de aanhef van dit artikel.”

 

Naar mijn mening kan deze bepaling de omroepen echter ook niet baten. De bepaling is geheel gestoeld op de geschriftenbescherming en ook de mediawetgever kan auteursrechtelijke bescherming vanwege de Europese harmonisering van het auteursrecht niet langer toekennen aan niet-oorspronkelijke geschriften. Deze zaak krijgt vast een vervolg en ik ben benieuwd naar de uitkomst, maar ik geef De Telegraaf dus voorlopig de beste kansen.

 PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.