NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • NOS maakte sluikreclame maar rechtbank halveert boete

NOS maakte sluikreclame maar rechtbank halveert boete

Het Commissariaat voor de Media heeft de NOS in 2009 een boete opgelegd van € 60.000,- voor het inmonteren van het merk Sponsor Bingo Loterij in uitzendingen van Studio Sport. Hierdoor was volgens het Commisariaat de Mediawet 2008 overtreden. De NOS stelde hiertegen beroep in. De rechtbank Amsterdam deed deze week uitspraak. De rechtbank oordeelt met het Commissariaat dat het inmonteren van het logo sluikreclame vormde.

Het beroep tegen hoogte van de boete slaagt wel. De rechtbank halveert de boete omdat er geen sprake was van een boeteverhogende omstandigheid of recidive, zoals het Commissariaat had aangenomen. Bovendien had de NOS adequate maatregelen  getroffen om herhaling te voorkomen. 

In een beroepsprocedure toetst de rechter of een boete evenredig is (volledige toetsing). Een hoge boete kan daarom een zelfstandige overweging vormen om tegen een boetebesluit beroep in te stellen.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.