NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Noorwegen gaat moblogs aanpakken

Noorwegen gaat moblogs aanpakken

Onlangs berichtten wij over een belangwekkende uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake Lindqvist. Het Hof oordeelde dat het samenstellen van een website met informatie over anderen in strijd is met de Europese privacyregels. Volgens The Register gaan de autoriteiten in Noorwegen op basis van de uitspraak achter personen aan die foto┬┤s van anderen op het web publiceren. Dat heeft mogelijk vergaande gevolgen voor de huidige moblog-rage: fotodagboeken online. 

Het Hof oordeelde over een website, die informatie bevatte die een Zweedse dame, Lindqvist, over 18 van haar collega's in de kerkgemeente had gepubliceerd, waaronder hun volledige naam of soms alleen hun voornaam. Bovendien beschreef Lindqvist in licht humoristische bewoordingen de werkzaamheden van haar collega's en hun liefhebberijen. In een aantal gevallen werden hun gezinssituatie, hun telefoonnummer en andere gegevens vermeld. Verder heeft zij verteld dat een van haar collega's haar voet had bezeerd en met gedeeltelijk ziekteverlof was.

Het Hof komt tot de slotsom dat het vermelden van verschillende personen op een internetpagina met hun naam of anderszins, bijvoorbeeld met hun telefoonnummer of informatie over hun werksituatie en hun liefhebberijen, als een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is aan te merken.

Het feit dat Lindqvist een particulier is, die geen winstoogmerk nastreeft, maar enkel haar hobby uitoefent, doet daar niet aan af. Ook de vrijheid van meningsuiting kan Lindqvist niet helpen.

Lees hier het bericht in The Register. 

Lees hier het arrest (Word).

BRON: The Register


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.