NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Nieuwe modelcontracten verwerking persoonsgegevens buiten Europa

Nieuwe modelcontracten verwerking persoonsgegevens buiten Europa

De Europese Privacyrichtlijn beschermt de privacy van Europese burgers, en bevat daarom vrij strenge regels over de verwerking van persoonsgegevens. Omdat alle landen in Europa geacht worden een vergelijkbaar beschermingsniveau te bieden, mogen persoonsgegevens binnen Europa vrij doorgegeven worden. (Men zou bijvoorbeeld de loonadministratie in België kunnen laten doen, omdat op grond van de Privacyrichtlijn in België een vergelijkbaar regime geldt als in Nederland.)

Persoonsgegevens mogen echter alleen naar een land buiten Europa worden doorgegeven, als dat land een passend niveau voor de bescherming van persoonsgegevens biedt.


Volgens de Privacyrichtlijn mogen de lidstaten, als bepaalde waarborgen worden geboden, toestemming geven voor doorgifte van persoonsgegevens naar een ander land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Deze waarborgen kunnen vastgelegd worden in contractuele bepalingen.

Volgens de Privacyrichtlijn moet het gegevensbeschermingsniveau worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden die op de doorgifte van gegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn. De Artikel 29 Werkgroep – een soort Europees College Bescherming Persoonsgegevens – heeft nu nieuwe richtsnoeren voor een dergelijke beoordeling vastgesteld. De Europese Commissie heeft de richtlijnen bekrachtigd. De nieuwe richtsnoeren vervangen de oude richtsnoeren uit 2002.

 

Vanaf 15 mei moeten de nieuwe richtsnoeren nageleefd worden.

 

Als u dus persoonsgegevens laat verwerken in een land buiten Europa, zal in de contracten met de richtsnoeren rekening gehouden moeten worden.


Zie hier de nieuwe richtsnoeren.

 

 

BRON: Europa.eu, Eurlex


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.