NL EN

Netneutraliteit in 2013

Op oudejaarsnacht heeft, tegelijk met het ontkurken van champagneflessen en het afsteken van vuurwerk een niet minder spectaculaire (maar de lezer mag deze jurist enig vooroordeel vergeven) gebeurtenis plaatsgehad. Nederland kent sinds dat moment als een van de eerste landen ter wereld, na Chili, een regeling ten aanzien van netneutraliteit.

Op 1 januari 2013 is artikel 7.4a van de Telecommunicatiewet in werking getreden. Dit artikel ziet op de manier waarop internet aanbieders hun klanten toegang bieden tot het internet: er mogen daarbij geen belemmeringen of vertragingen worden aangebracht op diensten of toepassingen op het internet. Dit wil zeggen dat klanten vrij en open toegang moeten krijgen. De plannen van mobiele telefoon aanbieders om gebruikers (of aanbieders) extra te laten betalen voor diensten zoals Whatsapp of YouTube vallen hiermee bijvoorbeeld in het water.

Dit principe wordt netneutraliteit genoemd en heeft het vorige jaar de pennen van veel juristen bezig gehouden. De voor- en nadelen van een wettelijke regeling ten aanzien van netneutraliteit zijn uitgebreid besproken, ondermeer op dit weblog. Voorstanders stelden dat de vrijheid van meningsuiting gebaat zou zijn bij een dergelijke regeling, terwijl tegenstanders betoogden dat de werking van de interne markt daardoor geschaad zou worden.

 

Uiteindelijk nam de Tweede Kamer op 22 juni 2011 een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet aan met daarin de verplichting tot netneutraliteit. Het voorgestelde, en zoals gezegd op 1 januari in werking getreden, artikel stelt dat:

“Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken waarover internettoegangsdiensten worden geleverd en aanbieders van internettoegangsdiensten belemmeren of vertragen geen diensten of toepassingen op het internet, tenzij en voor zover de betreffende maatregel waarmee diensten of toepassingen worden belemmerd of vertraagd noodzakelijk is”

De noodzakelijkheid is in vier limitatieve gronden uitgewerkt. Deze gronden stellen het volgende:

Ten eerste mag bij netwerkcongestie, dat wil zeggen: een verstopping van het netwerk door een te grote vraag (een soort internet ‘file’),   de snelheid worden beperkt. Mits daarbij gelijke soorten verkeer gelijk worden behandeld. Dit stelt internet aanbieders in staat om belangrijke diensten, zoals VOIP bellen, tijdens overbelasting voorrang te verlenen. (artikel 7.4a lid 1 sub a)

Ten tweede mogen ten bate van de integriteit en de veiligheid van het netwerk en de dienstverlening stappen worden ondernomen. Het tweede lid van het artikel geeft meer duidelijkheid over deze situatie en de te volgen procedure: het ziet bijvoorbeeld op een gehackte computer die dient te worden geblokkeerd. De internet aanbieder dient daarbij wel eerst te proberen de te blokkeren gebruiker te waarschuwen. (artikel 7.4.a lid 1 sub b juncto 7.4a lid 2)

Ten derde mag een internet aanbieder ongevraagde communicatie filteren. Mits daarvoor door de gebruiker toestemming is verleend. Te denken valt aan een spam filter. (artikel 7.4a lid 1 sub c)

Tenslotte mag ten uitvoering van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel de toegang worden belemmerd. Dit zorgt ervoor dat de internet aanbieder niet in een impasse terecht komt in de uitvoering van twee verschillende plichten; het wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel enerzijds en de regeling voor netneutraliteit anderzijds. (artikel 7.4a lid 1 sub d)

Een “open en vrij toegankelijk internet, zonder dat telecomproviders bepalen wat u doet, bekijkt of downloadt” is hiermee -- zoals leden van de Tweede Kamer het wensten -- gewaarborgd.

Waar moet de klant op letten bij het afsluiten van een nieuw internet abonnement? Eigenlijk nergens op: bij alle contracten die in 2013 worden afgesloten moet de netneutraliteit worden gewaarborgd. Ten aanzien van de al lopende contracten geldt deze verplichting automatisch vanaf 1-1-2014. Ging alles in het leven maar zo gemakkelijk…

Auteur: Jesse Dirks

BRON: J. Bootsma, ‘De toepassing van artikel 7.4a Telecommunicatiewet’, Mediaforum 2012-7/8 & Handelingen II 8 juni 2001, TK-90-3-5.


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIE (1)

Anastasia Da paxiao maandag 12 augustus 2013 17:26

hallo, meneer / mevrouw, er is business Ik wil dat we together.can je antwoord terug naar mij?
Thanks jouwe Anastasia.

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.