NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Neelie Kroes: auteursrecht moet op de schop

Neelie Kroes: auteursrecht moet op de schop

De Nederlandse Eurocommissaris van de Digitale Agenda, Neelie Kroes, uitte dit weekend felle kritiek op het huidige Europese auteursrechtstelsel. In haar speech op het Forum d’Avignon, een congres over cultuur, economie en media, bepleitte zij wederom dat het auteursrecht zijn doel voorbij schiet en daarom op de schop moet. In plaats van een middel om auteurs te belonen en innovatie te stimuleren, wordt het auteursrecht steeds meer geassocieerd met strenge straffen en het achterhouden van cultuurmateriaal. In het huidige digitale tijdperk is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om auteursrechten wettelijk af te dwingen. Europa is verwikkeld in een continue strijd  tegen piraterij die miljoenen euro’s kost en weinig oplevert, zo stelt Kroes. Meanwhile, citizens increasingly hear the word copyright and hate what is behind it”.

 

Volgens Kroes moet een schokkend groot aantal auteurs rondkomen van nog geen duizend euro per maand, wat neerkomt op minder dan het minimumloon. Het behoeft weinig toelichting dat dit de creatieve sector niet ten goede komt, zeker niet in de huidige periode van grote (wereldwijde) economische crisis. Dit terwijl de cultuursector nu juist een belangrijke impuls kan geven aan de groei van de Europese economie. Cultuur is bovendien iets waar we volgens Kroes “goed in zijn” in Europa.  Een Europese film won de Oscar voor de “Best Picture”, 7 van de 10 nobelprijzen voor de literatuur gingen naar Europese auteurs, en het bestverkochte muziekalbum in de VS is afkomstig uit Europa. Cultuur is essentieel voor zowel het Europese imago in het buitenland als voor de Europese economische toekomst. And if we want it to stay this way, we must be able to support those who create art”, aldus  Kroes.

 

De oplossing: een auteursrechtenstelsel waarin de artiest centraal staat en dat – conform de achterliggende doelstelling van het auteursrecht – innovatie en creatie stimuleert door auteurs te belonen. Het huidige systeem schiet in die doelstellingen heimelijk tekort. Wat we nodig hebben is een systeem dat gebruikt maakt van nieuwe technologieën en de verspreidingsmogelijkheden die daarmee gepaard gaan, in plaats van een stelsel dat hardnekkig blijft vasthouden aan rigide wetgeving van vóór het digitale tijdperk.

Kroes benadrukt dat technologie (ICT) auteurs juist kan helpen, door het mogelijk te maken dat artiesten snel en gemakkelijk in contact komen met het publiek, dat op zijn beurt eenvoudig en snel toegang heeft tot cultuurgoederen. ICT biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de erkenning en beloning van auteurs. Zo zou er een wereldwijde online databank (een “Global Repertoire Database”) moeten komen, waarin auteursrechthebbenden en hun werken worden geregistreerd. Daarnaast valt te denken aan “tracking technologies”, waarmee kan worden vastgesteld welke artiesten het meest worden gevolgd en op basis waarvan een gepaste beloning aan die artiesten kan worden uitgekeerd.

Verder verdient de bestaande wetgeving een kritische beschouwing. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord: de wetgeving moet dusdanig flexibel zijn, dat deze ruimte biedt voor nieuwe methoden van erkenning en beloning van auteurs. Licenties, ook collectieve licenties, moeten gestimuleerd worden. Modellen zoals het Extended Collective Licensing (ECL, ofwel “uitgebreid collectief beheer”) in Scandinavië, kunnen daarbij als voorbeeld dienen.

 

Hoe het auteursrecht er precies uit moet komen te zien, laat Kroes in het midden. De door haar bepleite flexibiliteit vereist slechts dat een wettelijk raamwerk wordt geschapen, waarbinnen zich een of meer verschillende creatieve modellen kunnen ontwikkelen. Een dergelijk auteursrechtstelsel komt ook de Europese artiesten ten goede. Art feeds the soul. But who feeds the artist?”

BRON: Speech Neelie Kroes, Future of Copyright


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

REACTIES (5)

Sander Petit woensdag 23 november 2011 12:22

Ik ben het helemaal met mevrouw Kroes eens... Maar, zij verkondigde 'ongeveer exact' deze zelfde boodschap op het Forum d'Avignon congres van vorig jaar. Wat is ervoor nodig om de situatie écht te kunnen veranderen?

Pierre Spaninks woensdag 23 november 2011 16:19

Hoe bedoel je: "Het huidige systeem schiet in die doelstellingen HEIMELIJK tekort"?

n. noord woensdag 23 november 2011 18:45

"Art feeds the soul. But who feeds the artist?”

Dat is de kwestie!

Theo Vos zaterdag 21 januari 2012 13:15

Helemaal mee eens, gezien mijn leeftijd maakte ik als media al mee de LP, MC, CD, DVD betaalde dus voor een hoop nummers soms wel 10 keer de rechten, mede door het feit dat ik van veel soorten muziek houd en veel verzamelaars kocht. Nu stond alles stoffig te worden en kon ik het per kilo verkopen, want nu draaien we MP3. De artiest kreeg hiervan niet de meeste inkomsten maar de platen maatschappijen die iedereen uitknijpen inclusief de artiesten.

Ger Straten woensdag 13 juni 2012 11:30

Twee dingen:
1. De hele huidige auteursrechtenclubs afbouwen. Een machtsblok dat voornamelijk zijn centen en organisaties wil behouden waarvan artiesten de dupe zijn en niet krijgen waar ze recht op hebben.

Ik ben voor een wereldwijde registratieclub. Die daarnaast zo goed mogelijk tracking houdt hoeveel downloads er van bepaalde producties zijn en waar bijv muziek ten gehore wordt gebracht. Dus wel gebruik maken van de databases van de oude organisaties.

2. Het illegaal kopiëren zul je niet kunnen tegenhouden mits je een systeem verzint dat iedere kopie bijv slechter maakt. Maar dat lijkt me in dit digitale tijdperk niet haalbaar. Er zal altijd wel een club zijn die dit slechter maken ongedaan kan maken.
Voor de artiest zou een doorzichtig systeem gebouwd moeten worden waarin hij/ zij precies weet waar ze aanspraak op kunnen maken en waar ze ook hun geesteskinderen te koop aan kunnen bieden. Maar of je dit wereldwijd voor elkaar krijgt? Delen meer mensen een dergelijke visie en wie kan/wil daar een voortouw in nemen?

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.