NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Naam Onafhankelijke Burger Partij van Hero Brinkman goedgekeurd door Kiesraad

Naam Onafhankelijke Burger Partij van Hero Brinkman goedgekeurd door Kiesraad

De naam van de nieuwe politieke partij van Hero Brinkman, Onafhankelijke Burger Partij, is volgens de Kiesraad niet in strijd met de Kieswet. Terwijl deze naam volgens de Burger Partij Amersfoort toch wel erg veel lijkt op hun naam, die zij naar eigen zeggen al sinds 1998 hebben geregistreerd.

 

De Kiesraad verklaarde vorige maand al dat zij namen van politieke partijen alleen toetst op verwarring met bestaande landelijke partijnamen. Namen van lokale partijen als de Burger Partij Amersfoort worden daarin dus niet meegenomen, en de Kiesraad wees het bezwaar van de BPA dan ook af.

 

De BPA laat het er niet bij zitten en gaat tegen het besluit van de Kiesraad in beroep bij de Raad van State. Het is echter de vraag of het beroep van de BPA kansrijk is.

Op grond  van de Kieswet kan een partijaanduiding slechts op de volgende 6 gronden worden afgewezen:

 

1. als de naam in strijd is met de openbare orde;

2. als de naam geheel dan wel in hoofdzaak overeenstemt met een reeds door hetzelfde centraal stembureau geregistreerde naam, en daardoor verwarring te duchten is;

3. als de naam anderszins misleidend is;

4. als de naam langer is dan 35 letters of andere tekens;

5. als de naam geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een rechtspersoon die door de rechter verboden is verklaard en om die reden is ontbonden;

6. als op één dag twee geheel of vrijwel geheel gelijkluidende namen ter registratie worden ingediend, tenzij één van de twee namen al op een van de andere gronden moet worden afgewezen.

 

De Burger Partij Amersfoort is waarschijnlijk alleen bij het centraal stembureau Amersfoort geregistreerd, terwijl de Onafhankelijke Burger Partij van Hero Brinkman is geregistreerd bij de Kiesraad, die fungeert als het centraal stembureau voor de landelijke verkiezingen. De twee partijen zijn dus niet bij hetzelfde centraal stembureau geregistreerd, waardoor de 2e afwijzingsgrond niet opgaat voor de Burger Partij Amersfoort.

 

Interessant is nog wel de volgende bepaling. Een voor een “hogere” verkiezing geregistreerde aanduiding werkt in beginsel door naar “lagere” verkiezingen. Dat betekent dat een bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding in beginsel ook door de betreffende politieke partij wordt gebruikt bij provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen. Hierop geldt echter één belangrijke uitzondering. De doorwerking geldt niet, wanneer een door de Kiesraad geregistreerde partijnaam geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al eerder op provinciaal of gemeentelijk niveau geregistreerde aanduiding van een andere partij.

 

Dat betekent dus dat Hero Brinkman te zijner tijd met zijn Onafhankelijke Burgerpartij niet onder die naam mee mag doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort. Gesteld dat hij zover komt natuurlijk. 

 

BRON: NRC, TV Utrecht, Kiesraad


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.