NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Mediacode Koninklijk Huis op de helling

Mediacode Koninklijk Huis op de helling

De overwegingen uit arrest Caroline von Hannover II van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 7 februari 2012 jongstleden, laten wederom zien dat de Mediacode van het Koninklijk Huis te strikt is voor de media.

In het verleden heeft de RVD de Nederlandse media meerdere malen aangesproken op het gebruik van foto’s van leden van het Koninklijk Huis.
Soms terecht, zoals in geval van foto’s van Willem-Alexander, Maxima en de kinderen op wintersport in Argentinië.
Soms onterecht, zoals in geval van foto’s van Beatrix, Friso, Mabel samen met Desmond Tutu, Richard Branson en Kofi Annan tijdens een rit door de Apeldoornse bossen.

Het arrest bevestigt nogmaals dat de Mediacode in strijd is met het Europees recht.

Uit het eerdere Caroline von Hannover I-arrest bleek al dat als een foto een bijdrage levert aan het publiek debat en de foto niet een situatie uit de privé-sfeer betrof, maar een situatie waarin de persoon in zijn of haar publieke (officiële) functie optrad, de foto mocht worden gepubliceerd. De bescherming van de vrijheid van vrije nieuwsgaring krijgt dan voorrang boven de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In Caroline von Hannover II-arrest is nu onder meer overwogen dat enerzijds de eis van het leveren van een bijdrage aan het publieke debat niet een doorslaggevende eis is, maar weegt nog steeds wel mee. En anderzijds dat foto’s van situaties in de privésfeer niet coûte que coûte verboden zijn. Het hangt af van de context waarin de foto wordt geplaatst. Als de context (bijbehorend nieuwsartikel) nieuws is die een bijdrage levert aan het publieke debat, en de foto houdt daarmee verband, dan is de foto snel geoorloofd.

Samenvattend, een foto van Beatrix tijdens haar vakantie varend op de lemsteraak De Groene Draeck, terwijl de Tweede Kamer met de regering in diezelfde week debatteert over de onderhoudskosten van de aak, lijkt dus geoorloofd, als die foto wordt gepubliceerd bij het artikel over dat debat.

Voornoemd gebruik van de skivakantiefoto’s blijven ongeoorloofd (temeer daar kinderen een grotere bescherming genieten), maar voornoemde foto’s in de Apeldoornse bossen zijn wel geoorloofd.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.