NL EN
  • Home»
  • Weblog »
  • Logo AMSTEL Gold Race blijft behouden

Logo AMSTEL Gold Race blijft behouden

Stichting Alcoholpreventie (STAP) was in beroep gegaan tegen de beslissing van de RCC. De RCC had besloten dat:
"gelet op het feit dat de Stichting Amstel Gold Race een zelfstandige organisatie met een eigen naamsbekendheid en met een eigen logo is dat op een aantal belangrijke punten afwijkt van dat van Amstel Bier, er geen sprake is van verwarringsgevaar met reclame voor alcoholhoudende drank."

STAP stelde dat de reclame, waarop een sporter in tenue met het logo van de Stichting Amstel Gold Race is afgebeeld, in strijd is met artikel 28 RvA (Reclamecode voor alcoholhoudende dranken). Deze bepaling verbiedt reclame voor alcoholhoudende drank op een individuele sporter.

Het College van Beroep (CvB) overweegt echter ook dat er geen sprake is van reclame voor alcoholhoudende drank. Volgens het CvB is "voldoende aannemelijk gemaakt dat het gemiddelde in aanmerking komende publiek de onderhavige reclame-uiting zal opvatten als aanprijzing van de Amstel Gold Race."
Niet van belang is of ten aanzien van de beide logo's "gevaar voor verwarring" bestaat. Hoewel het Amstel Gold Race logo duidelijke overeenkomsten heeft met het biermerk Amstel, en ook al zijn er in zoverre associaties, dat betekent nog niet dat op het tenue bierreclame wordt gemaakt.

Beslissing CvB.070619. Amstel Gold race

BRON: boek9.nl


PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.