NL EN

KaZaA vs. Buma/Stemra

KaZaA B.V. is een Nederlandse aanbieder van peer-to-peer software, waarmee gebruikers op het internet allerhande bestanden kunnen uitwisselen. Onder de bestanden die kunnen worden uitgewisseld, bevinden zich MP3-muziekbestanden. In een reconventionele vordering in kort geding verlangde Buma/Stemra - kortweg - dat KaZaA maatregelen nam ter voorkoming van het uitwisselen van deze muziekbestanden. 

De rechter in eerste aanleg wees de eis van Buma/Stemra toe, waarop KaZaA in hoger beroep ging bij het Hof Amsterdam. Bij arrest van 28 maart 2002 achtte het Hof Amsterdam de vordering van Buma/Stemra niet voor toewijzing vatbaar, aangezien KaZaA de verlangde maatregelen (technisch) niet kan nemen. Verder oordeelde het Hof dat het aanbieden van de KaZaA-software niet resulteert in auteursrechtinbreuk en evenmin onrechtmatig is jegens Buma/Stemra. Buma/Stemra heeft vervolgens cassatie ingesteld. Op 19 december 2003 heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof bekrachtigd. 

Lees hier het arrest van de Hoge Raad d.d. 19 december 2003.

Lees hier het arrest van het Hof Amsterdam d.d. 28 maart 2002.

Lees hier het vonnis van de Voorzieningenrechter te Amsterdam d.d. 29 november 2001.PAGINA DOORSTUREN

DEZE PAGINA IS SUCCESVOL DOORGESTUURD!

EEN REACTIE PLAATSEN

UW E-MAIL ADRES WORDT NIET GETOOND AAN ANDERE BEZOEKERS.

  1. NAAM
  2. E-MAILADRES
  3. BERICHT
  4. WANNEER U DEZE REGEL KUNT LEZEN, VUL HET VOLGENDE VELD DAN NIET IN!
  5.